KAPITTEL 4
- En artikkelserie om bærekraft i Midt-Norge
i fire deler

Kan Midt-Norge bli ledende på bærekraftige løsninger?

waves-hvit.svg

Dette er fjerde og siste kapittel i en serie om bærekraftige løsninger fra Trøndelag.

Flere ser nå til Midt-Norge for inspirasjon når de skal finne fremtidens klimaløsninger. Her har vi alle forutsetninger som skal til for å lykkes.

Hvordan og hvorfor kan vår region bli ledende på bærekraftig utvikling? Svarene finner du her.

waves-hvit.svg
logo-sparebank1smn.svg

Han fortalte om hvordan folkene bak biogassanlegget i Trøndelag hadde klart å sette tanker til ideer, og sikre grønt samarbeid på tvers av ulike sektorer.


Da administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, holdt tale under Næringslivets Hovedorganisasjons årlige konferanse, valgte han å trekke fram Biokraft på Skogn.

Trøndelag i posisjon

- Jeg trakk de fram i talen, og mener fortsatt at Biokraft er et glitrende eksempel på hvordan man kan tenke både klima, sirkulærøkonomi, jobb og verdiskaping på en gang. For det første bruker de avfall til å lage biogass, og for det andre bruker de alle verdikjeder fordi man klarer å koble blå og grønn sektor - havnæringen med landbruket, forteller Almlid.

Han mener at mulighetene ligger der jord møter skog, og at Trøndelag ligger godt posisjonert til akkurat det.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Trøndelag er stor på både havnæring og landbruk, og dermed et godt sted å starte en reise for hvordan man kan drive på en klimavennlig måte. Jeg tror også at dette er et stjerneeksempel som også internasjonale selskap kommer til å se til i framtiden, hevder Almlid.


Almlid er selv trønder, og blir ekstra stolt når han tenker på Hurtigruten som i framtiden seiler verden rundt med biogassen fra Skogn som drivstoff.

- Vi er med på å skape nye verdikjeder i norsk næringsliv og at det i tillegg er lokal kapital med for å finansiere dette fra SpareBank 1 SMN, er viktig for utviklingen, sier han.

Historien som har gjort NHO-sjefen så begeistret utspiller seg i bygda Skogn i Trøndelag.

I denne artikkelserien har vi fortalt om gründerne bak Biokraft som hadde en idé om å skape klimanøytral gass av avfall.

Noen år etter at de fikk ideen kunne de åpne verdens største fabrikk for flytende biogass klar, på Fibortangen på Skogn.


Nå lager de klimavennlig gass som brukes som drivstoff på busser og skip.

Biogassen blir laget av blant annet avfallsfisk fra trøndersk oppdrettsindustri.


Fisken som naturlig dør, blir nå fraktet til Biokraft og omgjort til gass. Slik blir avfallet brukt til noe nyttig.

Sammen med fiskeavfallet blandes avløpsvannet til papirproduksjonen til Norske Skog.


Avløpsvannet papirfabrikken tidligere brukte store ressurser på å rense, blir nå til biogass. Og dermed også det brukt til noe nyttig.

Når biogassen lages, dannes det et reststoff.


Reststoffet blir brukt som biogjødsel og spres på jordene til de lokale bøndene på Skogn.


Det kan erstatte store mengder kunstgjødsel og er et klimavennlig alternativ.


Slik klarer havbruket, landbruket og industrien i Midt-Norge jobbe sammen om å finne klimavennlige løsninger.


Slik tenker og handler de sirkulært. Og nettopp dit må resten av verden komme. 


Alle har et ansvar

Fylkesordfører for Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener sirkulærøkonomiske løsninger blir avgjørende i framtiden også innenfor andre næringer, og Trøndelag har som mål å bli klimanøytral innen 2030.

- Bærekraft er viktig for oss fordi vi står midt i en klimakrise og alle har et ansvar for at vi kommer velberget ut. Vi har sett, med Biokraft som et av flere eksempel, at bærekraftig utvikling i trøndersk næringsliv kan være en del av den løsningen vi trenger, sier Sandvik.

Vacation, Yellow, Green, People

Fylkesordfører for Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Han mener også, i likhet med Almlid, at vår region har alle forutsetninger for å bli ledende i landet – ja, kanskje til og med i verden.


- Med vår kunnskap innen landbruk, havbruk og skogbruk kombinert med høyteknologi, har vi de best tenkelige sjanser for å lykkes – og det skal vi. Sirkulærøkonomi brer om seg i flere næringer nå, og det må være en målsetting for alle i midtnorsk næringsliv, hevder Sandvik.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

Dette er FNs 17 bærekraftsmål 

1. Utrydde fattigdom
2. Utrydde sult
3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning
5. Likestilling mellom kjønnene
6. Rent vann og gode sanitærforhold
7. Ren energi til alle
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9. Industri, innovasjon og infrastruktur
10. Mindre ulikhet
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene
14. Livet i havet
15. Livet på land
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
17. Samarbeid for å nå målene


Les også:
Slik jobber SpareBank 1 SMN med FN’s bærekraftsmålSom regionbank er bærekraft og sosialt ansvar viktige fokusområder for SpareBank 1 SMN.


De følger bærekraftsmålene til FN og har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift.

- Bærekraft skal gjennomsyre alt det vi foretar oss, og nettopp derfor er det FNs bærekraftsmål som først møter deg når du kommer til oss, forteller konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Jan-Frode Janson.

Sammen om endringer

Men det er ett spesielt mål som er ekstra viktig for banken, nemlig nummer 17; «Samarbeid for å nå målene».

- Det er nettopp sammen vi får ting til å skje. Vi ønsker å bidra gjennom vår virksomhet og kunnskap, og sammen være med å løfte Midt-Norge i reisen mot et mer bærekraftig samfunn.
Og da er det viktig å ikke bare snakke om bærekraft, men også å vise eksempler.

- Det er derfor denne artikkelserien om Biokraft, bærekraft og sirkulærøkonomi i Midt-Norge har vært viktig for oss å lage. Fordi det handler ikke bare å snakke om bærekraft - man må vise det fram til inspirasjon for andre og gjøre tanker om til handling, sier Janson.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

Fremdeles mer å hente i Trøndelag


Håvard Wollan er administrerende direktør i Biokraft, og en av gründerne som for ti år siden startet selskapet som produserer biogass i Trøndelag.

Han har klare mål om at selskapet og fabrikken på Skogn skal fortsette å se mulighetene innen sirkulærøkonomi for vår region.

- Jeg tror reisen vår bare har startet. Når man har store institusjoner, politikere og lokal finansiering - som vi har gjennom SpareBank 1 SMN - og de virkelig tror på det man skaper, er muligheten uendelige, sier Wollan.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

Kan din bedrift bli grønnere? Kanskje finnes det også lønnsomme muligheter i bærekraftige løsninger? Her er noen tips og råd fra SpareBank 1 SMN.

Tenke nytt og bærekraftig?

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

ANNONSØRINNHOLD