- En av de mest spennende lederstillingene i Trøndelag

Søker ny toppleder:

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Stjørdal kommune

Font

Stjørdal kommune er på jakt etter en kommunalsjef for velferd. Her får den rette søkeren ansvar for 1200 ansatte og muligheten til å sette sitt preg på utviklingen av kommunen.

Stjørdal kommune er i enorm utvikling og vekst. Nå er de på leting etter en person som vil få en nøkkelrolle for denne utviklingen i årene som kommer, som ny kommunalsjef for velferd. De 1200 ansatte er fordelt på seks sektorer med hver sin sektorleder.

Budsjettet er på rundt 1,2 milliarder kroner, og velferdsområdet favner hele livsløpet til stjørdalingene innen oppvekst, helse og sosial omsorg.

 – Det er en spennende og utfordrende jobb. Stillingen innebærer mye myndighet og omfatter fagområder som er viktige for stjørdalinger i alle aldre. Her har du muligheten til å gjøre en forskjell for alle som bor i Stjørdal, mener Katarina Sederholm Hoff, sektorleder helse og omsorg i Stjørdal kommune.

Rød tråd

Stjørdal er en av landsdelens raskest voksende kommuner, og har i dag over 24 000 innbyggere. Det gir kommunen et viktig samfunnsoppdrag. De skal utvikle lokalsamfunnet, demokrati og deltakelse, være ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og sikre innbyggernes rettigheter.

– Det er en stilling som favner tjenester fra krybbe til grav for folk i Stjørdal. Du får være med å sette retning og kurs for hvordan det er å leve i kommunen. Det er en utrolig spennende lederstilling, mener Tove Furunes, sektorleder barnehage i Stjørdal kommune.

Det er ønskelig med en tydelig og synlig leder med gjennomføringsevne, men Tove mener at det er også andre ting som spiller inn.

– Du må ha en forståelse for samfunnsoppdraget til kommunen, være engasjert og fremoverlent. Det mener jeg er viktig, sier Tove.

Ove Einarsve, spesialkonsulent sektor grunnskole i Stjørdal kommune, sier seg enig med Tove og Katarina. Han presiserer at velferdsområdet er stort, og at det er vanskelig å finne en person som har kompetanse innenfor alle sektorene.

–  Men den rette personen bør være nysgjerrig, og ønske å bygge på den kompetansen, samt ha interesse av å utvikle hele velferdsområdet. Målet må være å ha en rød tråd i retning og utvikling for hele kommunen, sier Ove.

Sentrale ansvarsområder

  • Jobbe i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk og skal utøve strategisk ledelse.
  • Hovedansvar for økonomi på hele sitt område samt ansvar for ressursdialog, fordeling og budsjett.
  • Personalansvar for sektorledere innenfor sitt tjenesteområde.
  • Evner å optimalisere og utnytte handlingsrommet.
  • Jobbe utviklingsorientert og systembasert, være «arkitekt» og retningsgiver i videreutvikling av tjenestene.

Påvirkningskraft

Kommunalsjef velferd skal videreutvikle velferdsområdet i Stjørdal i et større bilde, der den rette personen får utøvd sin samhandlingskompetanse og delta aktivt i kommunenes helhetlige utvikling som én av fire i kommunedirektørens ledergruppe.

–  Her har du påvirkningskraft, og får være med å jobbe opp mot politisk organisasjon. Det er jo spennende i seg selv, mener Tove.

Stjørdal kommune er som nevnt i vekst, og er i rask utvikling. Stjørdal er sentrum for en rekke viktige næringer, og ligger bokstavelig talt midt i smørøyet i Trøndelag.

–  Stjørdal er et knutepunkt for hele Trøndelag, og er i rask utvikling. Det er mye spennende som skjer her innenfor alle sektorene. Og så har vi et godt samarbeid med de andre kommunene i Værnesregionen, som kommer til å bli viktig i årene fremover. Der får også den nye kommunalsjefen en viktig rolle, sier Katarina.

–  Og så må det sies at Stjørdal er en flott kommune å bosette seg i. Det er kort vei til alt. Byliv, kultur, sjø, fjell, flyplass, turer og opplevelser. Her har du absolutt alt du trenger, skyter Tove inn.

Ove Einarsve, spesialkonsulent sektor grunnskole i Stjørdal kommune, ser frem til å få en ny kommunalsjef på plass.

–  Utrolig spennende

Kommunalsjef velferd får kontor på rådhuset til kommunen. Her jobber også Tove, Ove og Katarina, samt en hel rekke andre dyktige folk.

–  Rådhuset er stort, og her finner du mange flinke mennesker. Arbeidsmiljøet er svært bra, og vi samarbeider godt med hverandre. Det er enkelt å spørre om bistand hvis man lurer på noe, sier Ove.

–  Vi jobber godt sammen innenfor velferdssektoren. Det er veldig mange dyktige og trivelige folk. Vi står på for hverandre og er innstilt på å samarbeide, sier Tove.

Det er med andre ord mange gode grunner til å søke. Ove, Tove og Katarina oppsummerer følgende grunner:

– Hvis du vil ha en lederstilling med utrolig mye variasjon, mange utfordringer, gode utviklingsmuligheter, og mange virkemidler til å skape endring og utvikling i Stjørdal, så er dette jobben for deg.

Trioen ser frem til å få på plass en ny leder, som er nytenkende innenfor involvering, organisering og måten Stjørdal kommune utvikler tjenester og arbeidsoppgaver.

– Det blir utrolig spennende å se hva slags tanker og visjoner vedkommende har. Den nye kommunalsjefen får ansvaret for et bredt spekter med tjenester, så vi trenger en samlende og tydelig leder, som er omgjengelig og lett å samarbeide med. Vi ser veldig frem til det samarbeidet, og vi kan love at personen blir tatt godt imot.

Noe for deg? Eller kjenner du noen som passer perfekt for denne rollen? Trykk her!

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text
Font