Søker kommunalsjef med gjennomføringskraft

Stjørdal har høye ambisjoner:

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Stjørdal kommune

Stjørdal kommune er på jakt etter kommunalsjef for Samfunn. Er du en offensiv og samlende leder med erfaring fra byutvikling, arealforvaltning og kommunalteknikk kan dette være jobben for deg. Innsikt i og forståelse for kultur- og næringsutvikling vil også være en fordel. Her kan du bli bedre kjent med fire spennende områder den nye kommunalsjefen får ansvaret for.

En by for alle generasjoner

– Fokuset har endret seg mye siden en god del av sentrum ble bygd på 1960- og 1970-tallet. Med bilens innpass bygde man byer for bilen. I dag bygger vi byer for menneskene og jobber for å skape gode møteplasser, sier Julie Bjugan, fagansvarlig på Areal og plan.

Hun mener at Kimenparken utenfor kulturhuset i Stjørdal og skateparken like ved er gode eksempler på dette.

For tiden jobber enheten til Bjugan med flere planer som vil få stor betydning for utviklingen av Stjørdal de neste tiårene.

Julie Bjugan (fremst i bildet) og kollega Anne Kari Kristensen er stolte over at Stjørdal har klart å bevare et levende sentrum.

Hun er svært bevisst på at arbeidet de gjør setter store avtrykk på byen, og når hun får spørsmål om hva som er målet hennes er hun ikke i tvil:

– Jeg håper vi at vi fortsetter å bygge en by som jeg ønsker å bo i også når jeg blir gammel. En by for alle generasjoner.

Vil du være med på utviklingen? Trykk her!

En av de største prosjektene de siste årene har vært planleggingen av nye E6 nord og sør for byen.

– Det er mange ulike interesser rundt et slikt prosjekt, og det skal tas hensyn både til folk og natur. I slike prosjekt er medvirkning viktig. - Det gjelder generelt for alt planarbeid, vi skal ta hensyn til alle, og også snakke for de som ikke kan snakke selv, slår Bjugan fast.

Stasjonsområdet er et av de største og mest spennende prosjektene fremover. Jernbanelinja er i dag en barriere som avskjærer sentrum fra sjøområdet, og det skal løses via en undergang. Og så skal kommunen, i samarbeid med Bane Nor, utvikle et velfungerende knutepunkt og en ny bydel hvor det også vil komme parker, næringsareal og nye boliger. 4 700 stjørdalinger jobber i en annen kommune, mens 3 600 kommer pendlende inn til kommunen for jobb. Derfor er det viktig med et effektivt kollektivknutepunkt.

Stjørdal stasjon skal bli et moderne knutepunkt, og i området skal en helt ny bydel etableres. Foto: Mulighetsstudie av Kristin Jarmund Arkitekter

Midt i sentrum av Stjørdal ligger Kimen kulturhus. Mer enn 1 500 mennesker går inn og ut av dørene her hver dag på vei til undervisning ved kulturskolen, en teaterforestilling eller et av de andre utallige tilbudene kulturhuset har å by på.

Her jobber Ole Ivar Teigen som produsent, og han er en aktiv musiker på fritiden.

– Med byggingen av Kimen gikk Stjørdal inn i en ny æra, fra å være en ordinær småby til en kulturell storby, mener Teigen, som er født og oppvokst på Stjørdal.

– Vi ligger geografisk enkelt til, og har opparbeidet oss et godt renommé blant artister og managements, forteller Teigen, som har gjennomført flere hundre konserter i årene som har gått, både med nasjonale og internasjonale stjerner.

Søker kommunalsjef: Les mer om stillingen her!

Den grønne trappa er selve smykket i kulturhuset, og er inspirert av det grønne åkerlandskapet i kommunen.

– Viktig møteplass

På Kimen finner du blant annet biblioteket, kulturskolens øvingslokaler, tre kinosaler, to hovedscener og en fritidsklubb som i fjor ble kåret til en av landets beste. Videre huser Kimen en kirke.

– Tenk, vi har en tre-katedral midt i den sorte boksen, sier Teigen mens han viser oss rundt.

Kulturhuset og parken utenfor har blitt et viktig møtested for stjørdalingene.

Det er snart syv år siden åpningen. Nå har nyhetens interesse lagt seg, og Teigen er opptatt av at de stadig skal utvikle seg videre.

- Kimen er et svært godt prosjektert bygg, og byr på stadig nye muligheter. Vi har ennå ikke nådd begrensningene. Neste steg nå å samle alle gode krefter og lage egenproduksjoner, avslører Teigen.

Stjørdal har definitivt endret seg siden Teigen trådde sine barnesko her den gangen byen kun var et lite tettsted.

– Når jeg går meg en tur i Kimenparken møter jeg stadig vekk folk jeg aldri har sett før. Det er et tegn på at vi som by vokser og er i utvikling, og det gjør meg både stolt og glad. Og jeg tror Kimen spiller en viktig rolle for bolysten, sier Teigen.

Vil du bli kommunalsjef? Trykk her!

Sleeve, Lighting, Chair

Enhetsleder for Vann og avløp, Even Blengsli, forteller at de har bygget et vannbehandlingsanlegg for fremtiden.

Moderne vannbehandlingsanlegg     

I høst vil Stjørdal kommune offisielt åpne det nye vannbehandlingsanlegget. Det er bare ett år siden et nytt og moderne avløpsrenseanlegg også fikk sin offisielle åpning. Enhetsleder for Vann og avløp, Even Blengsli og hans dyktige stab har derfor gode forutsetninger for å lykkes på et felt det stilles stadig strengere krav til nasjonalt.

– Oppstarten og testingen av det nye anlegget har gått svært bra, og nå er det «tunet inn», forteller Blengsli.

Nærmere 20 000 stjørdalinger får vannet sitt herfra.

– Vårt gamle anlegg hadde en kapasitet på 8 000 kubikk i døgnet, mens behovet kunne ligge opp mot 10 500 kubikk. Nå har vi dobbel kapasitet og bygget et anlegg for fremtiden, forteller Blengsli, som kan garantere at stjørdalingene kan glede seg over rikelig tilgang til godt vann helt fritt for lukt og smak.

Det ligger også et stort potensial i å øke vannkapasiteten gjennom å lukke lekkasjer på vannettet.

– I Stjørdal viser beregninger at omtrent 40 prosent av det rensede drikkevannet går tapt på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Det er et nasjonalt mål å redusere lekkasjene ned til 30 prosent innen 2030. Vi jobber systematisk for å nå dette målet, forteller Blengsli.

Vil du lede dette arbeidet? Trykk her!

Det nye vannbehandlingsanlegget har en kapasitet på 14 000 kubikk vann i døgnet, noe som tilsvarer 160 liter i sekundet.

Engasjerer folk

– Det vi gjør engasjerer folk, og det er jo det som gjør jobben spennende, sier Jørgen S. Tellefsen.

Han er enhetsleder for Veg, park og idrett, og liker at jobben hans skaper engasjement.

– Jeg pleier å si at vi har ansvaret for alt det synlige som folk bryr seg om, sier Jørgen og ramser opp veibrøyting, beplanting i gågata, klargjøring til større arrangement og vedlikehold av parker og idrettsanlegg som eksempler.

Få ting engasjerer så mye som kommunale veier, og Jørgen S. Tellefsen er opptatt av å ha en åpen dialog med innbyggerne.

For Tellefsen handler ikke jobben bare om drift og vedlikehold. Utviklingsansvaret er vel så viktig.

– Om noen år kommer den store eldrebølgen, og det betyr at vi må drive andre tjenester enda mer effektivt for å møte de nye behovene i eldreomsorgen.

I krystallkula ser Jørgen stadig strengere miljøkrav, mer satsing på kollektivtransport og mikromobilitet. Og han ser en oppvoksende generasjon med helt andre krav til mobilitet i en by som allerede nærmer seg 25 000 innbyggere.

– Stjørdalingene skal ha høye forventinger til infrastrukturen fordi vi flagger at vi er en by for fremtiden. Vår etat skal bidra til å gi stjørdalingene en effektiv og trygg hverdag, lover Jørgen S. Tellefsen.

Vil du lede utviklingen? Trykk her!

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text