Mediebransjen vil at mobilleverendørene ikke skal kunne forskjellsbehandle strømmetjenester

Mener mobilselskapene ikke kan favorisere visse tjenester.

FRI MUSIKK-BRUK: Telia og Telenor tilbyr kunder fri bruk av musikktjenester på mobilen.   Foto: Fredrik Saltbones

Saken oppdateres.

Har du «Music Freedom» inkludert i Telia-abonnementet ditt eller et «Yng»-abonnement hos Telenor?

Da er du en del av en utvikling som bekymrer NRK, TV 2, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Forbrukerrådet.

Disse abonnementene tilbyr gratis bruk av musikktjenester som for eksempel Spotify og Tidal. All annen nettbruk spiser av datapakken din, men enkelte musikktjenester kan du bruke så mye man vil, uten at du bruker opp datamengden som er inkludert i abonnementet.

Nulltaksering kalles dette.

For de fleste høres dette ut som et fint tilbud til de musikkglade. Kritikken går imidlertid på at nulltakseringstjenester vil påvirke hvordan særlig unge bruker internett på mobilen. Mediebedriftene mener tjenestene truer prinsippet om nettnøytralitet – som enkelt forklart innebærer at alt innhold på internett skal behandles likt.

Hva er nulltaksering og nettnøytralitet?
  • Nulltaksering: Når forbrukeren ikke må betale for datamengden han eller hun bruker på én bestemt innholdstjeneste/applikasjon.
  • Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele Internett og at trafikken skal behandles likt, det vil si: uavhengig av avsender, mottager, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold. Nettnøytralitet er i dag lovfestet i Norge, og det er Nkom som fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes.

Kilde: Nkom

– Det gjelder spesielt for ungdom, som bruker mobilen mest til mediekonsum, og som dessuten er veldig kostnadsbevisste. Dermed vil mediebruken blant de unge vris mot de tjenestene som mobiloperatørene velger ut, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah C. J. Willand.

HEFTIG MARKEDSFØRT: «Music Freedom»-løsningene til Telia og Telenor er blitt markedsført hyppig som TV-reklame og via sosiale medier.  Foto: Skjermdump Youtube og Facebook

– Det er problematisk

– Som allmennkringkaster synes vi det blir problematisk når det dukker opp tilbud som forskjellsbehandler innhold. Dersom en ung person får valget mellom å lytte til en musikktjeneste gratis eller bruke av datapakken sin til å lytte til en radiokanal, så er det klart at det påvirker brukermønstrene, sier Olav Nyhus, juridisk direktør i NRK.

De fleste vil være enige i at et abonnement med ubegrenset bruk av mobildata inkludert, vil være det beste for forbrukerne – gjerne til en så lav pris som mulig.

I alle nabolandene våre er bruk av mobildata betydelig billigere enn i Norge (se egen oversikt under).

Norge er dyrest i Norden

TV 2 og NRK mener at behovet for «Music Freedom» – og eventuelt andre nulltakseringstjenester – har oppstått som en konsekvens av at mobildata-prisene i Norge er for høye.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) – som representerer stort sett alle mediebedrifter i Norge – har denne uken sendt et brev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), der Nkom oppfordres til å forby nulltakseringstjenester.

«Slik MBL ser det er etterspørselen etter nulltakseringsprodukter et resultat av at tilbudet av mobilt bredbånd ikke samsvarer med forbrukernes behov. Dette skyldes svikt i konkurransen i mobilmarkedet. MBL konstaterer at tilbudet til norske forbrukere er vesentlig dårligere enn i våre naboland, med hensyn til pris og kapasitet for datapakker», står det i brevet.

– Absurd at man får så lite for pengene

I Finland kan du få et abonnement med ubegrenset bruk mobildata for 25 euro (cirka 240 kroner) i måned, ifølge Forbrukerrådet.

– For tilsvarende sum får man to gigabyte inkludert i Norge. Det er absurd at du får så lite for pengene i Norge, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Han frykter at innføringen av nulltakseringstjenester vil forhindre en utvikling mot mer kundevennlige løsninger.

BEKYMRET: Olav Nyhus, juridisk direktør i NRK, mener nulltakseringstjenester bør forbys.  Foto: NRK

– Det mest kundevennlige er jo løsninger med store datapakker der kundene selv kan velge hva de bruker mobildata på. Når begge de store teleaktørene lanserer nulltakseringstjenester, går vi ikke i den retningen, mener Finn Myrstad.

Frykter uheldig nulltaksering-utvikling

Kritikerne frykter også at teleoperatørene etter hvert vil ta betalt for hvem som får være nulltakseringstjenester.

– Det kan man i verste fall se for seg. Og da er det kanskje bare de store, internasjonale leverandørene (som Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat, journ.anm.) som har økonomiske muskler til å bli det. Det vil være uheldig, sier Olav Nyhus i NRK.

Avviser påstand om betaling

Både Telia og Telenor avviser imidlertid at Spotify og de andre musikktjenestene har betalt for å være med. Og teleoperatørene svarer slik på spørsmål om det kan være aktuelt å ta betalt fra innholdsleverandører som vil bli nulltakseringstjenester:

– Det er ikke aktuelt for Telia å ta betalt av innholdsleverandører for å bli nulltaksert. Eventuelle nulltakseringstjenester i regi av Telia vil utformes i samsvar med de felleseuropeiske nettnøytralitetsreglene og vil være åpne for alle innholdsleverandører innenfor den aktuelle kategorien, uavhengig av størrelse og økonomiske muskler, sier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia.

– Kjernen i vårt tilbud er at alle kan delta på lik linje og at de ikke skal betale. Telenor inkluderer samtlige abonnementstjenester for musikkstrømming der tilbyderen har rettigheter til å tilby musikken i det norske markedet, sier mobilsjef i Telenor, Bjørn Ivar Moen.

LANGSTRAKT LAND: Bjørn Ivar Moen, mobilsjef i Telenor, synes det er viktig å påpeke at Norge er et langstrakt land og at det derfor er kostbart å utvikle telenettet.   Foto: Telenor

Innser at det finnes problemstillinger

– Ser dere noen problemer med nulltakseringstjenester selv?

– Ja, vi erkjenner selvsagt at det er ulike problemstillinger knyttet til nulltakseringstjenester. For vårt vedkommende er det blant annet viktig at vi ikke skal påta oss et redaktøransvar, og vi forstår også viktigheten av innovasjon og konkurranse. Når det er sagt diskriminerer vi ingen, og vi forholder oss til det felleseuropeiske regelverket som er vedtatt, sier Henning Lunde i Telia.

– I hvert fall ikke i den formen vi har introdusert dette i det norske markedet i dag. Reglene for nettnøytralitet er strenge, og det er en selvfølge for Telenor å holde oss innenfor disse. Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.

Telenor og Telia svarer: Derfor er mobildata dyrere i Norge

Telenor: – Konkurransebildet i Danmark har over flere år presset prisene så langt ned at mange av aktørene sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet, og samme tendens har vi til dels sett i Sverige. Dette er neppe noe mobilkunder på sikt er tjent med, sier mobilsjef i Telenor, Bjørn Ivar Moen.

– Telenor investerer over fire milliarder årlig i telekomnettet i Norge. Nylig kåret Ookla Norge til landet med verdens raskeste mobilnett – og dette har vi maktet å få til på tross av at vi bor i et langstrakt land med utfordrende topografiske forhold, sier Moen i Telenor.

Telia: – Det er flere årsaker til at prisnivået er ulikt, og relaterer man det til lønnsnivå og innbyggernes kjøpekraft, så er Norge fortsatt blant de billigste landene. Når det er sagt, så er alle land og markeder ulike, og alle virksomheter tilpasser forretnings- og prismodeller til det enkelte land. Ser man for eksempel på Danmark, er ikke konkurransesituasjonen der bærekraftig på lengre sikt fordi aktørene ikke får avkastning til å investere i blant annet infrastruktur, sier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia.

– Dette tjener ikke danske mobilbrukere på lengre sikt. Samtidig er det store forskjeller hva gjelder kostnadsbildet for å investere i mobil infrastruktur. Vi må ikke glemme at Finnmark fylke er større enn hele Danmark, og mens Telia i Norge har investert milliardbeløp over flere år og i dag tilbyr 4G-dekning til om lag 98 prosent av befolkningen der de bor, så kan ikke det samme sies om Danmark. Bosettingsmønsteret i Sverige spiller også inn på investeringskostnadsbildet av den enkle grunn at urbaniseringen har kommet lenger enn i Norge, sier Henning Lunde i Telia.

På forsiden nå