Ny rapport: Ni av ti droner har mangler

Nkom ber importørene være nøye med hvilke droner de tar inn til landet.

STANSET SALGET: Nkom gjennomførte våren 2015 markedskontroll av blant annet UDI RC U829A radiostyrt drone som hverken oppfylte kravene til merking, dokumentasjon og tekniske krav. Leverandør har varslet Nkom om at de har stanset salg av utstyret. 

Saken oppdateres.

Droner er blitt stadig mer populære de siste årene, både blant profesjonelle brukere og som fritidssyssel og leketøy. Prisene varierer fra noen hundre lapper til flere titalls tusen kroner.

Men en stor europeisk markedskontroll av droner viser at nesten alle testede modeller har tekniske mangler, er feilmerket eller har mangler i dokumentasjon, heter det i en pressemelding fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

I 2015 har Nkom som fører tilsyn med at omsetning av radio— og teleterminalutstyr er i samsvar med felles europeisk regelverk, deltatt i en felles europeisk kontrollkampanje av alt fra profesjonelle droner til «leketøy».

Tilsammen ble 79 modeller kontrollert i perioden januar til og med mai i år, og rapporten er offentliggjort på Kommisjonens nettsider.

Slik blir du mindre irriterende når du bruker mobilen i sengen:

Over halvparten har tekniske avvik

— Resultatene viser at hele 92 prosent av de testede modellene har mangler, hvorav 51 prosent av dronene har tekniske avvik. Dette er høye tall, og vi oppfordrer derfor norske importører til å være mer bevisste de kravene som stilles til radioutstyr, sier senioringeniør Paul-Erling Lia i Nkom.

INGEN FEIL: Nkom har kontrolert den populære Parrot AR.Drone 2.0 hvor ingen feil ble avdekket. FOTO PARROT 

Han opplyser at importører og forhandlere er forpliktet til å forsikre seg om at utstyret de selger, faktisk er laget for det europeiske markedet.— De må derfor sjekke at utstyret er CE-merket og at det følger med samsvarserklæring der produsenten erklærer samsvar med det såkalte R&TTE-direktivet, sier Lia.

Nkom sto for kontrollen av tre av dronene i undersøkelsen, og hadde spesielt fokus på å teste om utstyret tilfredsstilte kravene til effektiv bruk av frekvensspekteret, at det brukte lovlige frekvenser og ikke hadde for høy utgangseffekt eller forstyrret annet utstyr.

Forsov du deg i dag?

Sikkerhet og bruk

Nkom er opptatt av at dronene skal være sikre å bruke og ikke forstyrrer annet utstyr eller viktige funksjoner og tjenester.

— Det har vært en del uheldige tilfeller, blant annet under brannen i Lærdal hvor droner forstyrret redningsarbeidet. Og i sommer var det et tilfelle der en mistet radioforbindelsen med dronen slik at den fløy gjennom et vindu på politistasjonen i Arendal, sier Lia.

Nye regler fra nyttår

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) innførte i fjor en prøveordning som gjorde det tillatt å fotografere og filme fra luften med modellfly, fjernstyrt helikopter eller drone uten tillatelse så lenge dronen er innen synsrekkevidde og man flyr utenfor restriksjonsområder.

Ordningen innebar at det er fritt frem å filme og ta bilder fra luften, men man må fortsatt forholde seg til Luftfartstilsynets regelverk for å fly fjernstyrte helikoptre og droner. Det innebærer blant annet at kommersielle aktører må søke om tillatelse til å fly slike maskiner. I dag er det i overkant av 500 godkjente operatører.

16 konflikter mellom fly og droner

Flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet Bente E. Heggedal, kjenner ikke detaljene i undersøkelsen, men kan fortelle at Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) vurderer å innføre krav til teknisk standard for droner på europeisk nivå.

Luftfartsverket er fortsatt bekymret for en alvorlig konflikt mellom droner og ordinær luftfart og at personer som i utgangspunktet ikke har kjennskap til luftrom, luftfart, modellflyging eller de potensielle farene slik aktivitet representerer, flyr rundt uvitende om at de kan sette andre i fare

Det er registrert 16 konflikter mellom fly og droner eller modellfly i luftrommet siden 2011. Da tar vi med en rapportert kollisjon mellom et fly og en drone eller modellfly i luften ved landing på Jarlsberg lufthavn 30. august i år, sier Heggedal.

Droner

Droner er en fellesbetegnelse på ubemannede, fjernstyrte luftfartøyer.De kalles også RPAS (Remotely Piloted Air Systems) for å beskrive at det i disse systemene er en person som til enhver tid har kontroll på det fjernstyrte luftfartøyet.Dersom formålet med flyvningen er nytte, næring eller kommersielt kreves operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet.Det ikke er anledning til å fly drone over en folkemengde, med ett unntak. Dersom man har samtykke fra ALLE de som skal overflys kan det tillates dersom operatøren har godkjenning for dette. Operatøren skal da informere om hva dette dreier seg om, hva som skal gjøres, farene forbundet med å stå under fartøyet og informasjon om hvordan man skal oppføre seg dersom det allikevel går galt.

For store folkemengder, konserter, idrettsarrangement osv. er det ikke gitt åpning for slik overflyging Luftfartstilsynet vurderer om denne ordningen skal endres eller videreføres som i dag.

Prøveordningensom Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) innførte våren 2014 og som innebærer at det er lov for privatpersoner å filme og ta bilder så lenge dronen er innenfor synsrekkevidde, blir videreført.Luftfartstilsynet skal ha på plass en ny forskrift om RPAS i løpet av 2015.I dag (18.11.2015) er det i overkant av 500 godkjente operatører.Kilde: Luftfartstilsynet, NSM.

På forsiden nå