Psykologforeninger kommer med alternativ til «Doktor Google»

Går du til søkemotoren Google når ymse symptomer melder seg? Det vil den danske psykologforeningen ha en slutt på.

Mange går til Google for å finne årsaken til depresjon eller angst.   Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

– Kunnskapen som er på nettet i dag er i beste fall brokete, i verste fall meget dårlig, sier leder for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, til Politiken.

Før jul lanserte Psykologforeningen i Danmark nettsiden altompsykologi. Formålet er å formidle forskningsbasert kunnskap om menneskepsyken. Et alternativ til de tidvis tvilsomme artiklene som dukker opp når du går til «doktor Google» og søker informasjon om for eksempel angst og vinterdepresjon.

Den nye siden inneholder artikler om tema som vinterdepresjon, stress og demens. Alt er signert autoriserte psykologer. Det er også mulig å skrive en e-post til redaksjonen med ønsker om emner og problemstillinger som blir tatt opp.

Sverige var tidlig ute med et slikt alternativ. I 2016 hadde psykologiguiden.se to millioner unike brukere. De tilbyr også en åpen spørsmål og svar spalte. Det siste er ikke aktuelt for Norsk Psykologforening.

For komplisert til å besvares på sms eller nett

I 2015 endret Norsk psykologforening sin profil fra å være rettet mot fagmiljøet, til å rette seg mer mot den allmenne befolkning. Informasjonsvideoer om barns psykiske helse, tilknytning, depresjon og så videre ligger ifølge president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard godt tilgjengelig på foreningens nettsider.

– Vi har brukt mye kapasitet på å lage informasjon om psykisk helse som er tilgjengelig på våre nettsider.

President i Norsk Psykologiforening, Tor Levin Hofgaard mener deres saker om psykiske utfordringer er godt tilgjengelige.  Foto: Norsk Psykologforening

– Hvor tilgjengelig er det?

– Det er veldig tilgjengelig, webstrukturen vår er rettet mot befolkningen, ikke bare mot psykologen. Vi har som mål å spre kunnskap om psykisk helse til folk.

– Er det aktuelt å opprette en spørsmål-svar tjeneste slik den svenske pyskologforeningen har gjort?

– Vi satser heller på å opprette lavterskeltilbud i lokalsamfunnet der man kan ringe direkte til et kontor og få snakke med noen. Folks problemer er ofte mer komplekse enn at de kan bli besvart på SMS eller chattetjeneste.

– Og det tilbudet er tilgjengelig i alle kommuner?

– Nei, men det er i ferd med å bli bygget opp. Og vi ser at i de kommunene tilbudet er, handler det ofte om å bare få ryddet i tankene. Hos noen er det bare snakk om tre timer med et slikt lavterskeltilbud, før problemene er løst, sier Hofgaard.

Google: «Ingen kommentar»

Vi har vært i kontakt med Google med spørsmål om blant annet hvilket ansvar de som verdens største søkemotor har, for sin distribusjon av informasjon som ikke kommer fra godkjente fagmiljø.

De svarer med at de ikke har noen kommentar, men at de generelt oppfordrer folk til å finne den beste informasjonen som er tilgjengelig. Spesielt når det kommer til spørsmål om helse, skriver talsperson i Google, Mark Jansen, i en e-post til oss.

På forsiden nå