Syv tips til bedre wi-fi-dekning på hjemmekontoret

Små grep kan gi bedre og mer stabil dekning for alle enhetene dine.

Bredbånd er for mange i ferd med å bli en like viktig infrastruktur som strøm og vann. Det blir ikke minst tydelig i disse hjemmekontor- og hjemmeskoletider.  Foto: Geir Amundsen

Lite er mer irriterende enn når wi-fi-en hjemme lugger. Med hjemmekontor og hjemmeskole i disse koronatider, kan et dårlig trådløst nettverk bli en utfordring, og en tålmodighetsprøve for både store og små.