Hjelp, hvor mye data har jeg igjen denne måneden? 2018-tallene viser at Norge ligger langt bak i datatrafikk per kunde i mobilnettene, enn våre nordiske og baltiske naboer. Hjelp, hvor mye data har jeg igjen denne måneden? 2018-tallene viser at Norge ligger langt bak i datatrafikk per kunde i mobilnettene, enn våre nordiske og baltiske naboer. Foto: Geir Amundsen

Nordmenn er datasinker på mobilen