Adresseavisens redaksjon har satt sammen en liste med 100 grunner til at vi elsker Trondheim. Listen er satt opp i uprioritert rekkefølge og plasseringen av hvert enkelt punkt på listen er tilfeldig.

Gå hit for å fortelle hvorfor du #ælsketrondheim.