- Det kan tyde på at mange overlater dette med bank og forsikring til mannen

Norske menn sparer tusenvis av kroner årlig på å flytte eller reforhandle bank— og forsikringstjenester, kvinner derimot undersøker og bytter i mindre grad. Det taper de store beløp på.

KAN SPARE MER: Forbrukerrådet har spurt 2000 nordmenn om deres forhold til bank og forsikring. Undersøkelsen viser at menn stort sett er flinkere enn kvinner til å orientere seg i markedet før de bytter bank og forsikringsselskap.  Foto: Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

Saken oppdateres.

Kvinner er verstinger når det gjelder å skaffe seg informasjon før de tar kontakt med banken, viser ny undersøkelse fra Forbrukerrådet.

— Nå må kvinner våkne opp, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

En fersk undersøkelse som er gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup viser at menn stort sett er flinkere til å orientere seg i markedet før de bytter bank og forsikringsselskap.

Kan straffe seg

Undersøkelsen viser at menn er flinkere til å innhente informasjon, samt å sammenligne priser før de tar kontakt med bank og/eller forsikringsagent.

Det kan tyde på at mange overlater dette med bank og forsikring til mannen. Det kan straffe seg, sier Realfsen.

(Kilde: Forbrukerrådet. Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet banktjenester i 2015)

Hun forteller at det er store summer å spare på å sammenligne priser og at kvinner dermed har mye å lære av mannen.

UNDERSØK MARKEDET: - Det lønner seg ikke å handle i blinde. Å undersøke markedet gjør at du som forbruker er godt forberedt i en eventuell forhandlingssituasjon, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen.  Foto: CF Wesenberg Kolonihaven

— Jeg tror det er viktig at kvinner ikke overlater forsikring og bank til mannen, men tar aktivt kontroll over dette området. Man kan bruke Finansportalen til å skaffe seg oversikt slik at man står bedre rustet i en eventuell forhandlingssituasjon, sier hun.

Dobbelt så flinke

Menn er flinkere til å ta i bruk portalen til å flytte eller reforhandle betingelser når det gjelder bank. 10,1 prosent av menn oppgir av de har brukt Finansportalen, mot kun 5,8 prosent av kvinnene.

Også på forsikring er menn flinkere. Her oppgir 6,7 prosent menn at de har tatt i bruk Finansportalen, mot 3,4 prosent kvinner.

Ifølge Forbrukerrådet er kvinner er også langt dårligere enn menn til å bytte strømleverandør også. På strømpris.no kan man få nyttige tips.

USELVSTENDIGE KVINNER: - Hvorfor er det da så mange kvinner som gladelig overlater økonomien til andre, undrer siviløkonom Agnes Bergo.  Foto: Pengedoktoren

Aksepterer ikke kundens svarAgnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, forteller at hun møter forbausende mange kvinner som ved død eller ved samlivsbrudd sier at «dette kan jeg ingenting om, jeg overlater alt til deg» når økonomien gås gjennom.

— Det aksepterer jeg ikke. Jeg sier til kunden at jeg gjerne kan forklare endringene hundre ganger, men vi gjør ingenting før du forstår hva vi gjør og hvorfor. Det er du som skal leve med konsekvensene.

- Å være selvstendig betyr å ta økonomiske valg

Bergo mener det er tre oppgaver du aldri skal overlate til andre:

  • Hva du skal bli
  • Hvem du skal leve sammen med
  • Hvordan du skjøtter økonomien din

— De fleste ville steile hvis noen foreslo å overlate 1 og 2 til andre. Hvorfor er det da så mange kvinner som gladelig overlater økonomien til andre, spør hun.

— Økonomi kan oppleves som et krevende fagområde. Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi. Å være selvstendig betyr å ta økonomiske valg. Det er selvsagt lov til å søke hjelp, men husk at du selv bærer ansvaret for det som blir gjort, legger hun til.

(Kilde: Forbrukerrådet. Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet forsikringstjenester i 2015)

Her er flere nyttige forbrukersaker

Enkelte varer får til godt under halv pris:

Om undersøkelsen

2000 nordmenn er spurt om deres forhold til bank og forsikrinkring.

Undersøkelsen er gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup.

Totalt 34 prosent av de spurte kjenner til eller har hørt om Finansportalen.

Kjennskapsnivået øker i takt med økt alder, og varierer fra 23 prosent kjennskap blant den yngste aldersgruppen (18–24 år) til 39 prosent kjennskap blant de eldste (60 år+). Det er også stor variasjon i kjennskap mellom menn (41 prosent) og kvinner (26 prosent).

De som kjenner til Finansportalen har i større grad flyttet eller reforhandlet bank- og forsikringstjenester, sammenlignet med dem som ikke kjenner til Finansportalen, viser undersøkelsen.

Ifølge undersøkelsen er menn også flinkere til å innhente informasjon, eksempelvis gjennom Finansportalen for å sammenligne priser før de går inn på bankens egne nettsider eller tar kontakt med banken/ finansagenten.

Hele 14,5 prosent menn oppgir at de bruker Finansportalen mot 6,9 prosent kvinner.

Blant de som ikke har flyttet eller reforhandlet noen banktjenester i løpet av 2015, oppgir 56 prosent som årsak at de er fornøyd og har gode betingelser. 28 prosent tror ikke det er så mye penger å spare, og én av fire føler seg knyttet til nåværende bank gjennom et godt kundeforhold.

(Kilde: Forbrukerrådet/ Finansportalen)

På forsiden nå