Apple-eiere ut mot eget selskap: Krever bedre foreldrekontroll mot barns avhengighet

– En moralsk panikk som slår inn når man da ønsker å regulere dette.

UTSPILL: Utspillet og oppfordringen fra Apple-aksjonærene kommer fordi de ønsker å fremstå som mer ansvarlig for den teknologien som utvikles, mener NTNU-forsker Halvdan Haugsbakken.   Foto: LUKE MACGREGOR / Reuters

Saken oppdateres.

To store aksjonærer i Apple krever bedre systemer for foreldrekontroll, og også at selskapet engasjerer seg mer i problemstillinger knyttet til barn og avhengighet, skriver New York Times.

Det er aksjonærene JANA Partners LLC og California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), som sammen eier over to milliarder dollar i Apple-aksjer, som står bak det åpne brevet.

Skolekonsentrasjon

Aksjonærene støtter seg på en forskningsrapport fra Alberta University. Den finner at det er helseskadelige effekter knyttet til overdreven mobilbruk.

2300 lærere er spurt i rapporten. 67 prosent av dem oppgir at antallet elever som blir distrahert og sliter med å konsentrere seg om undervisningen er økende.

Forskning fra professor og psykolog Jean Twenge ved San Diego State University viser at amerikanske tenåringer som tilbringer fem timer eller mer på digitale medier har markant høyere risiko for selvmord (71 prosent høyere) sammenlignet med dem som bruker mindre enn én time. For dem som bruker tre timer eller mer, er risikoen 35 prosent høyere.

Foreldrekontroll

Aksjonærene foreslår tiltak Apple bør iverksette: De vil ha nedsatt en ekspertkomité som skaffe seg bedre kunnskaper om de langsiktige virkningene de sosiale og digitale mulighetene har på barns helse.

I tillegg vil de ha foreldrekontroll i IOS som gjør det mulig for foreldre å kontrollere barnas Iphone-bruk.

– Ønsker å fremstå mer ansvarlig

NTNU-forsker Halvdan Haugsbakken har utdanning og sosiale medier som spesialfelt. Hans umiddelbare tanke er at utspillet og oppfordringen fra Apple-aksjonærene kommer fordi de ønsker å fremstå som mer ansvarlig for den teknologien som utvikles.

– Opplæring og bevisstgjøring er løsningen fordi man, satt på spissen, ikke vet hvordan nye digitale tjenester og teknologi skal brukes. Man kjenner ikke de mulige helsemessige konsekvensene. Man ønsker å komme fremtidig kritikk i forkjøpet, sier Haugsbakken.

Han peker på at vi lever i et samfunn omringet av digitale tjenester og duppeditter. Så er det kanskje en moralsk panikk som slår inn når man da ønsker å regulere dette.

– Hovedutfordringen ved den digitale innmarsjen er måten vi organiserer oss i sosiale nettverk. Vi utvider antall mennesker og digitale ressurser vi er koblet opp mot. Det skaper nye forventninger og nye roller, enten man er ungdom eller arbeidstager. Men det er ingen som gir deg en manual.

Forsømt i skolen

Han mener skole og høyere utdanning, som skal forme oss til å bli ansvarlige borgere, har forsømt det digitale området.

– Man blir veldig overlatt til seg selv eller til sine nære, inkludert foreldre, når det gjelder læring og utprøving. Du vet ikke hvordan du skal sette opp grenser. Du vet ikke hvem som er publikumet ditt, eller hvordan de svarer på hvem du er. Det er her det trengs bevisstgjøring og kompetanse.

– Er det mulig for Apple å gjøre grep som vil gjøre det lettere for foreldre å ha kontroll?

– Det er vanskelig. Forsøker man med kontroll på ett sted, så har man alltid valgmuligheter på nett i dag. På et tidspunkt prøvde man å forby Facebook i skolen, men da hoppet de unge over på andre alternativer, sier Haugsbakken.

En representant for Apple svarer Business Insider på oppfordringen.

– Vi jobber hardt for å skape produkter som inspirerer, underholder og opplyser barn, samtidig som vi hjelper foreldre med å beskytte dem når de er online. I fremtiden kommer det nye verktøy og forbedringer.

Kommentator i PCWorld Michael Simons sier i en kommentar at løftene fra Apple kan være «too little, too late».

Les den fullstendige uttalelsen fra Apple

"Apple has always looked out for kids, and we work hard to create powerful products that inspire, entertain, and educate children while also helping parents protect them online. We lead the industry by offering intuitive parental controls built right into the operating system.

With today's IOS devices, parents have the ability to control and restrict content including apps, movies, websites, songs and books, as well as cellular data, password settings and other features. Effectively anything a child could download or access online can be easily blocked or restricted by a parent.

We began delivering these controls for Iphone in 2008 with the introduction of the App Store, building on what we'd learned from offering similar features for the Mac a few years before Iphone was introduced. We also have a long history of curating our content platforms to make sure they are free of offensive material, such as pornography, and clearly labeled so parents can determine if an app, movie or song is age-appropriate. Of course, we are constantly looking for ways to make our experiences better. We have new features and enhancements planned for the future, to add functionality and make these tools even more robust.

"We think deeply about how our products are used and the impact they have on users and the people around them. We take this responsibility very seriously and we are committed to meeting and exceeding our customers' expectations, especially when it comes to protecting kids."

På forsiden nå