Årets skattemelding er klar. Dette kontrollerer Skatteetaten ekstra nøye i år.

Det er all grunn til å sjekke nøye – selv når du får penger tilbake.

OPPGJØR: Årets skattemelding gjøres tilgjengelig i Altinn den 4. april.  Foto: Berg-Rusten, Ole / Mosvold Larsen, Håkon / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Sent tirsdag kveld ble 4,9 millioner skattemeldinger for 2017 gjort tilgjengelig i Altinn.

Her vil de fleste finne foreløpige tall på hvor mye penger de får igjen – eller må betale i restskatt.

Klokken 09.00 onsdag morgen hadde 1,1 million nordmenn sjekket skattemeldingen. Det er rundt 165.000 flere enn på samme tid i fjor, opplyser Skatteetaten.

Ditt ansvar å sjekke

De fleste får skattemeldingen med de viktigste postene – som lønn, skatt, gjeld og renter – ferdig utfylt.

Slik sjekker du

Fra 4. april kan du logge deg inn i Altinn for å se, endre og levere skattemeldingen.

Sjekk nøye at lønn og skatt er oppført med korrekte beløp, og at all gjeld, formue og eventuelle fradrag er kommet med.

Husk å endre eller føre opp på selvangivelsen dersom det ikke har kommet med at du har kjøpt eiendom eller bil, solgt aksjer eller giftet deg.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Full oversikt over skattemeldingen får du Skatteetatens nettsider.

EGET ANSVAR: Pressesjef i Skatteetaten Merete Bergeland Jebsen sier det ofte gjøres feil knyttet til fradrag eller eiendom.   Foto: Skatteetaten

Men pressesjef i Skatteetaten Merete Bergeland Jebsen sier det er den enkeltes ansvar å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene som er forhåndsutfylt, stemmer.

– Du skal endre skattemeldingen hvis det er feil i opplysningene, og du må selv fylle inn det som mangler, for eksempel informasjon om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom.

Ifølge Bergeland Jebsen har Skatteetaten nylig begynt å motta informasjon fra andre lands skattemyndigheter om bankinnskudd og andre finansielle opplysninger.

– Generelt gjøres det ofte feil knyttet til fradrag og eiendom. Derfor kontrollerer vi vanligvis ekstra nøye her, sier hun.

Nytt i år

I fjor endret selvangivelsen navn til skattemeldingen.

Det ble også innført endringer i frister, endringsmuligheter og ansvar for korrekt rapportering.

I år opplyser Skatteetaten kun om mindre endringer.

  • Post 5.0, et merknadsfelt der man tidligere har kunnet skrive inn fritekst, er fjernet.

I denne posten kunne du tidligere legge ved tekstforklaringer til andre poster. Nå må slik tekst sendes som vedlegg til skattemeldingen.

– I stedet for post 5.0 spørres det om en del andre ting i selve skattemeldingen. I tillegg er det noen nye poster, som for aksjesparekonto og pensjonssparing i IPS, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

  • Verdsettingsrabatt og gjeldsreduksjon.

Regjeringen har innført en reduksjon i formuesverdien på enkelte eiendeler som aksjer eller andeler i selskaperer, og en tilhørende reduksjon i gjeldsfradraget.

Verdsettingsrabatten er på ti prosent.

– Noen vil kanskje etterlyse denne rabatten i skattemeldingen, men det er viktig å vite at rabatten beregnes i skatteoppgjøret. Det er altså riktig at totalbeløpet står oppført i skattemeldingen, sier Lothe.

Full oversikt over endringene i årets melding finner du på Skatteetatens nettsider.

Skattemeldingen kommer 4. april. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Har du kjøpt Bitcoin?

Ifølge administrerende direktør Christine Lundeberg Larsen i Regnskap Norge skal man dessuten være obs på at virtuell valuta ikke er fritatt for beskatning.

OPPSØK RÅD: Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, sier det er god brukerveiledning å få i Altinn.   Foto: Fotograf Sturlason

– Det vil si at idet du realiserer gevinst fra for eksempel Bitcoin, så må du skatte av inntekten på samme måte som du må med for eksempel aksjer. Du får også fradrag dersom du selger med tap, sier Lundberg Larsen.

Skatteregler for kryptovaluta
  • Kryptovaluta kan normalt veksles inn i andre valutaer eller varer eller tjenester. Det innebærer at kryptovalutaen, eller verdien av denne, skal oppgis som formuesobjekt i skattemeldingen.
  • Det er verdien pr. 1. januar i året etter inntektsåret som skal oppgis i skattemeldingen. Med andre ord: Har du bitcoin som kan veksles inn i 70.000 NOK pr. 1 jan. 2018, er det dette beløpet som skal oppgis som formuesverdi i skattemeldingen for 2017.
  • Det er de ordinære skattereglene som også gjelder for kjøp og salg av kryptovaluta. Ombytting av kryptovaluta med andre ordinære valutaer, andre kryptovalutaer eller i andre formuesgjenstander, er å anse som realisasjon og utløser beskatning.
  • Ved stort omfang kan inntekten bli å anse som næringsinntekt. Da blir marginal skattesats hele 49,9 prosent for 2017, mot 24 prosent dersom kjøp og salg ble definert som kapitalinntekt.

Kilde: Regnskap Norge

Penger tilbake kan også være feil

Lundberg Larsen påpeker at de fleste som får penger igjen på skatten, har lett for å «smile bredt» og ikke kontrollere skattemeldingen særlig nøye.

– Det er ingenting som tilsier at de som får penger igjen på skatten, har mindre feil i sine skattemeldinger enn de som får baksmell. Du har all grunn til å være like nøye med å sjekke at alle opplysninger er korrekte selv om du får penger igjen, sier hun.

Hun minner om at ansvaret for at beløpene blir korrekte, er skattyters.

– Med reglene som kom i fjor, kan hver og en ilegges betydelige straffegebyr dersom noe blir feil, sier hun.

Her er de viktigste datoene

15. februar: Du skal nå ha mottatt årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, sameie, barnehage og så videre. I prinsippet vil det også være mulig å finne ut hvor mye du skal betale i skatt og om du får baksmell allerede nå.

1. mars: Siste frist for å bli e-bruker og motta skattemeldingen elektronisk og ikke på papir.

15. mars: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling.

4. april: Skattemeldingen (selvangivelsen) blir tilgjengelig elektronisk på altinn.no og på Skatteetatens hjemmesider. Det samme blir de ulike oppgavene som «tilhører» og danner grunnlaget for skattemeldingen.

Utsendelse av skattemeldingen (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – lønnstagere og pensjonister – på papir starter.

30. april: Frist for å endre og levere skattemeldingen for lønnstagere og pensjonister. Dette er også fristen for å søke om utsatt levering og for levering av aksjeoppgave.

15. mai: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling.

31. mai: Frist for å levere skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende.

Juni: Det første skatteoppgjøret er klart rundt 20. juni. Skattepengene er normalt sett på konto senest to uker etter at oppgjøret er klart. Dersom du ikke får skatteoppgjøret i juni, kommer det tilsendt i løpet av høsten.

August: Fra begynnelsen av august kommer skatteoppgjørene løpende frem til midten/slutten av oktober.

Kilde: Skattebetalerforeningen

Andre kan hjelpe deg

Til tross for at det er blitt enklere å motta og sjekke skattemeldingen, kom det frem av en undersøkelse Skatteetaten gjennomførte i fjor, at én av tre fortsatt trenger hjelp.

Derfor har også privatpersoner fått mulighet til å gi andre tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen i Altinn.

Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart 27. juni, da får fleste skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober, skriver Skatteetaten på sine nettsider.

På forsiden nå