Båndtvang trer i kraft mandag. Dette må du vite.

Hunder må gå i bånd fra og med 1. april til og med 20. august. Her er alt du trenger å vite om båndtvang.

Fra og med mandag er det generell båndtvang i hele landet.   Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Fire spørsmål og svar om båndtvang.

Eksperten: Ola Fæhn

Utdanning: Jus fra Universitetet i Oslo

Jobber som: Advokat i Forbrukeradvokaten

Advokat Ola Fæhn svarer på spørsmål om båndtvang.   Foto: Thomas Widerberg

1. Hva innebærer båndtvang og hvorfor har vi det?

– Båndtvang betyr at hunder må holdes inngjerdet, innestengt eller i bånd fra 1. april til 20. august. Det er for å hindre at hunder skader andre dyr, som storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest og vilt, sier Fæhn.

Nå kan ikke lenger hunden løpe fritt. I hele perioden med båndtvang skal alle hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet.  Foto: Stein Bjørge

2. Gjelder båndtvangen over hele landet, eller finnes det unntak?

– Båndtvang gjelder i hele landet, men i enkelte kommuner kan det være innført utvidet båndtvang i begrensede tidsrom og begrensede områder ved ekstraordinære behov. Utvidet båndtvang kan ikke innføres generelt. Det fremgår av loven at dette ikke skal skje i større grad enn nødvendig og slik at man iveretar hundeiernes ønsker.

3. Hva er straffen ved brudd på båndtvang?

– Overtredelser av båndtvangreglene kan politiet straffe med bøter. Det kan også føre til strengere straff, men det er mer teoretisk.

Dette sier loven om båndtvang

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,

e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller

f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning.

Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde.

Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.

Kilde: Lovdata

4. Er det et et problem at folk bryter regelen om båndtvang?

– Det oppstår en del aggresjon mellom hundeeiere og de som ikke liker at hunder går løs. Det kan da være greit å være klar over at reglene om båndtvang ikke er innført for å beskytte folk som ikke vil treffe løse dyr. Båndtvang er laget for å beskytte andre dyrearter. Det er politiet som skal overholde at bestemmelsene blir fulgt, sier Fæhn.

Hundeloven § 3 og 4 sier blant annet dette:

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Ifølge loven kan hunder være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.

På forsiden nå