LEGEVISITT: Jon B. Rysstad er på nyfødt intensiv sammen med datteren Marie Rysstad. Han må ha på seg hørselsvern når andre på rommet har visitt av lege. Ifølge stedlig leder ved barne og ungdomsavdelingen i Kristiansand, Ole Bjørn Kittang, hadde de ønsket seg flere familierom. Men avdelingen er reist i en tid da det var vanlig å plassere mange barn på samme rom og da foreldrene gikk ut under legevisitten. LEGEVISITT: Jon B. Rysstad er på nyfødt intensiv sammen med datteren Marie Rysstad. Han må ha på seg hørselsvern når andre på rommet har visitt av lege. Ifølge stedlig leder ved barne og ungdomsavdelingen i Kristiansand, Ole Bjørn Kittang, hadde de ønsket seg flere familierom. Men avdelingen er reist i en tid da det var vanlig å plassere mange barn på samme rom og da foreldrene gikk ut under legevisitten. Foto: Reidar Kollstad

Bruker hørselsvern for å holde taushetsplikten

Plassmangel fører til at flere barn og foreldre må bo på samme rom på nyfødt intensivavdeling.

— Når legene er på visitt hos et av de andre barna, tar jeg bare på meg hørselsvernet. Jeg synes det fungerer fint, sier Jon B. Rysstad som er på nyfødt intensivavdeling på Sørlandet sykehus Kristiansand sammen med datteren Marie Rysstad.

Det er flere andre barn og foreldre i samme rom. Og når lege og sykepleier skal på visitt til et av barna, må foreldrene til de andre barna ta på hørselsvernet slik at de ikke hører hva som blir sagt.

— Nyfødtmedisin har forandret seg siden dette bygger ble reist. Det samme har prinsippene for riktig pasientbehandling. Tidligere gikk foreldrene ut når vi gjennomførte visitt, men nå ønsker vi at foreldrene er sammen med barna hele tiden. Men da må vi også passe på at taushetsplikten blir overholdt, sier overlege Ole Bjørn Kittang, stedlig leder ved barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansand til Fædrelandsvennen.

Familierom

Byggene der nyfødt intensivavdeling holder til er reist i en tid da det var vanlig å samle alle barna på et rom. Foreldrene gikk ut når det var legevisitt.

— Nå ønsker helst vi at barn og foreldre er på samme rom og at de får være alene. Kanskje sammen med resten av familien. Vi har familierom i dag, men vi ønsker oss flere, sier Kittang.

— Utviklingen går mot at barna får være i familierom, uavhengig av hvor syke de er, sier Anita Torland Kivle, enhetsleder ved nyfødt intensiv.

Les også :

Utvidelse

Lokalene der nyfødt intensiv holder til er fra 1960-tallet og modernisert i 1990. I utviklingsplanen for Sørlandet sykehus ligger det planer for nybygg for nye akutt og intensivavdelinger, inkludert nyfødt intensiv.

Ifølge teknologidirektør ved Sørlandet sykehus, Per Torgersen, er de byggtekniske forholdene i disse byggene så dårlige at man like godt kan bygge nytt. Ved noen avdelinger er også kapasiteten sprengt. I tillegg er de heller ikke tilpasset dagens sykehusdrift.

— Dette dreier seg om effektiv drift. Dette er bygg som er reist for andre forhold, og som ikke lenger en hensiktsmessige. Sykehusdrift er en dynamisk virksomhet, og bygg som er reist for 50 og 25 år siden har sin begrensning

Det er likevel usikkert når nybyggene kommer. Nytt psykiatribygg ligger først i planene.

Store rom

Inntil videre må de på nyfødt intensiv fortsette med store rom - og hørselsvern.

— Vi ønsker en dialog der alle snakker sammen, både lege sykepleier og foreldre. Medisinen har forandret seg slik at ikke lenger er legen alene som forteller. Vi ønsker at vi kan hjelpe den nyfødte sammen på best mulig måte, sier Kittang.

— Og hvordan fungerer det med hørselsvern?

— Foreldrene sier det fungerer bra. De slipper å gå ut når vi gjennomfører visitt hos de andre, sier Kivle.

Nybygg

Antall barn på nyfødt intensiv har gått ned de siste årene. Ifølge Kittang vil de ha plass til å ta imot barn fra Arendal på dagens avdeling.

— Når vi ønsker en ny kvinne og barn-avdeling, er det i hovedsak på grunn av beskaffenheten. Disse byggene er kondemnable, og nybygg har blitt diskutert de siste ti årene. I løpet av de siste årene har også behandlingsopplegget forandret seg, og store rom med mange barn er ikke lenger så hensiktsmessige, sier Kittang.

Taushetsplikt

Fylkeslege Geir Stangeland har vært på inspeksjon på nyfødt intensiv, men taushetsplikt var ikke tema for det besøket.

Rent generelt sier han dette om bruk av hørselsvern:

— På en slik avdeling vil det være flere barn på et rom og foreldrene må kunne være med barna så mye som mulig. Ofte må de sitte sammen med barna sine, og det er praktisk vanskelig å be de gå ut, sier han.

Pragmatisk løsning

Ifølge Stangeland er ikke avdelingen den eneste som må sette i verk tiltak for å overholde taushetsplikten når det er flere pasienter på samme rom.

— Jeg synes de har truffet en pragmatisk løsning, selv om den ikke er ideell. Man kunne bedt foreldrene om å gå ut, men det er heller ikke noen god løsning, sier Stangeland.

Problemet med taushetsplikt oppstår også på tomannsrom som det er mange av på sykehuset.

— Det som er viktig er at de alvorlige samtalene blir tatt på enerom.

Les også :

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst