Flink pike, drama queen eller latsabben? Slik kan du som forelder møte de seks ulike tenåringstypene på best måte.

Hvilken type er din tenåring, og hvordan kommuniserer dere best?

Psykolog Lars Halse Kneppe presenterer seks ulike tenåringstyper. – Ingen av kategoriene er veldig absolutte. De er heller en måte å kunne gjenkjenne og synliggjøre trekk ved tenåringer, sier han.  Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Det er ikke alltid like lett for foreldre å forstå seg på tenåringer, mener psykolog Lars Halse Kneppe.