Hun har et navn kun et fåtall andre nordmenn har. Se de «glemte navnene» som eksperten tror vil blomstre opp igjen.

Tre faktorer avgjør om et navn vil bli mer brukt fremover, mener navneforsker Ivar Utne.

Kun 13 andre nordmenn heter det samme som 36-åringen.   Foto: Nicolas Tourrenc

Da hun var ung, ønsket hun seg ting som hadde navnet hennes ferdig trykket på. Det var umulig å finne.