Hvordan svare bekymrede barn og unge om koronaviruset? Vi har spurt en barnelege og en psykolog.

Her er svarene du kan få bruk for.

Koronaviruset er samtaleemne rundt mange middagsbord i disse tider. I denne saken får du råd om hva du kan svare undrende barn. Bildet er en illustrasjon.  Foto: Sara Johannessen Meek

Barnepsykolog Atle Dyregrov har sammen med kollega Magne Raundalen utarbeidet tips til hvordan foreldre kan snakke med barn om koronaviruset. De oppfordrer voksne til å ta barn på alvor, formidle fakta og møte barnas tanker og fantasier om sykdommen.