I dag er det ikke lenger generell båndtvang i Norge. Men 192 kommuner har utvidet påbudet.

Norsk Kennel Klub reagerer på at stadig flere kommuner utvider båndtvanget.

BÅNDTVANG: I tiden 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang i Norge.   Foto: Fredrik Saltbones

Saken oppdateres.

  • Sjekk hvordan reglene er i din kommune, nederst i saken!

I dag, 21. august, opphører regelen om generell båndtvang i Norge. Men bor du i én av landets 192 (av 426) kommuner som har utvidet båndtvang-regelen, kan det hende du må holde hunden din i bånd en god stund til.

Hundeeierorganisasjonen Norsk Kennel Klub (NKK) har kartlagt kommunenes forskjellige regler for båndtvang og laget et kart som skal gi hundeeiere oversikt. I prosessen med å lage det interaktive kartet – som du kan se nederst i artikkelen – ble NKK overrasket over at så mange kommuner har utvidet båndtvangpåbudet.

– Vi ble sjokkerte over at så mange kommuner har innført egne regler. Det blir nesten umulig for hundeeiere å vite hva slags regler som gjelder i hver enkelt kommune, sier Trine Hage, som er administrerende direktør i Norsk Kennel Klub.

Unødvendig å beskytte mennesker

Mange har kanskje et inntrykk av båndtvang-loven eksisterer for å beskytte mennesker fra hunder, men det er feil (se faktaboks).

– Det generelle båndtvanget er til for å beskytte annet dyreliv i en sårbar periode, påpeker Trine Hage.

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,

e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller:

f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.

Kilde: Lovdata

FRIHET: Hunder har behov for å bevege seg fritt. I mange kommuner finnes det egne områder der hunder kan gå uten bånd hele året.  Foto: Fredrik Saltbones

Mener kommunene bryter hundeloven

– Alle vi i NKK respekterer båndtvanget som er nødvendig for å beskytte annet dyreliv, men når man innfører båndtvang nesten hele året i en kommune, er det åpenbart at det er for å sikre mennesker. Men det er helt unødvendig. Loven åpner uansett for å gjøre inngrep mot hunder som eventuelt er et problem, og hundeeier skal ha kontroll på hunden sin uansett, den skal ikke være til sjenanse for andre, sier Trine Hage.

NKK mener flere kommuner bryter med loven.

– Vårt bestemte inntrykk er at stadig flere kommuner utvider påbudet, og det mener vi er problematisk opp mot dyrevelferdsloven, som stadfester dyrs behov for naturlig adferd.

I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier: Generell båndtvang (grønt), noe utvidet båndtvang (lys grønt), sterkt utvidet båndtvang (lys rødt) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket (rødt).

Slik forklarer en av «de røde» kommune det utvidede påbudet

Meland kommune i Hordaland er en av kommunene som havner i den sistnevnte kategorien. I den lille kommunen nord for Bergen må hundeeiere de fleste steder holde hunden i bånd hele året. I perioden 15. november til 1. april finnes det enkelte områder der det er tillatt å la hunden løpe fritt.

EGNE HUNDEOMRÅDER: I de grønne områdene er det i Meland kommune tillatt å slippe hunden løs i perioden 15. november til 1. april.   Foto: Meland kommune

– Hovedgrunnen til at vi har utvidet påbudet i Meland kommune, er at det er mye husdyr på beite. Vi har noen bønder som driver med villsau, og de sauene går ute hele året. Vi ønsker ikke at det skal oppstå konflikter mellom hunder og dyr på beite, sier Marius Flemmen Knudsen, skog- og miljøkonsulent i Meland kommune.

Senest i fjor hadde kommunen en episode der sau måtte avlives etter en konflikt med en hund.

– Et annet aspekt er at det ikke er alle turgåere som er glade i hunder, og vi ønsker at alle skal kunne gå på tur uten å få dårlige opplevelser, sier Knudsen og legger til at «den lokale forskriften i Meland er vedtatt av kommunestyret og er resultatet av en bredt sammensatt politisk arbeidsgruppe».

Se hvilke regler som gjelder i din kommune ved hjelp av dette kartet:

På forsiden nå