Julian (3) får ikke barneforsikring fordi han har Downs syndrom

– For meg virker det veldig diskriminerende, sier pappa Geir Falkum.

ETTERLYSNING: «Hvem kan gi Julian en normal barneforsikring? Han er frisk og rask. Han har et ekstra kromosom 21. Hvis dere har et problem med det, så vennligst ikke kontakt meg», skriver pappa Geir Falkum på Facebook.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

«Jeg er litt trist … fordi jeg ser meg nødt til å bytte forsikringsselskap. ( … ) de kan ikke forsikre min beste venn, min sønn Julian på 3 år. Dette er et must for meg, og betyr mer enn både hus og bil selvfølgelig.»

Slik starter innlegget som Geir Falkum postet på sin Facebook-side for tre dager siden. Nylig fikk fembarnsfaren beskjed fra Gjensidige om at selskapet ikke vil tilby Julian barneforsikring. Begrunnelse: Treåringen har Downs syndrom.

Send oss gjerne ditt tips.

STOR RESPONS: Geir Falkums Facebook-innlegg har nå fått over 300 likes og en lang rekke kommentarer. – Jeg ble helt satt ut. Det var tenkt som et lite hjertesukk, men det har tatt helt av. Jeg har dessuten fått flere personlige meldinger fra folk i forsikringsbransjen som sier at om det hadde vært opp til dem, skulle vi fått forsikringen.  Foto: Privat

– For meg virker det veldig diskriminerende. Downs er ikke noen sykdom i seg selv, så for meg oppleves det som at man automatisk blir avvist fordi man har Downs syndrom. Julian er frisk og rask og har vært mindre syk enn de andre barna våre, sier Falkum.

Familien ble i utgangspunktet forespeilet en begrenset forsikring, men etter å ha vurdert helseopplysningene, fikk altså Julian avslag. Dette begrunnet Gjensidige med at han har Downs syndrom, og at han ved to tilfeller er blitt slapp og utenfor etter mye husking.

– Dette ble utredet på sykehus uten at de fant noe galt på noen undersøkelser, forteller Falkum.

Etterlyser individuell vurdering

Han har i ettertid kontaktet flere forsikringsselskaper, men har fått avslag fra samtlige – uten at det er gjort noen videre vurdering av Julians helsetilstand.

Selskapene henviser alle til retningslinjene for helsevurdering, som er utarbeidet av Nemnda for helsevurdering hos Finans Norge. Retningslinjene er kun veiledende for forsikringsselskapene i enkeltsaker. De åpner for at selskapene selv kan avslå eller begrense forsikringen dersom det gjelder medisinsk invaliditet, sykdom og uførhet (se faktaboks).

Retningslinjene for helsevurdering – barneforsikring

«Når det gjelder barneforsikring varierer dekningene i produktet mellom de ulike selskapene. Dette gjør at vurderingen alltid må sees i forhold til det enkelte selskaps dekninger. Barneforsikring vurderes i forhold til medisinsk invaliditet, spesielle sykdommer og uførhet. Helsevurderingen kan medføre avslag eller reservasjon for enkelte sykdommer.»

Kilde: Finans Norge

Dette svarer Finans Norge

Når det gjelder barn med Downs, har Nemnda for helsevurdering vurdert dette slik:

Alle barn, også barn med Downs syndrom eller andre medfødte lidelser, vurderes individuelt når det søkes om forsikring.

Prognosen for utviklingen for barn med Downs syndrom er betydelig bedret i løpet av de siste tiårene, men likevel er situasjonen slik at bare et mindretall av mennesker med Downs syndrom har en så god utvikling at de kan gå inn i et normalt arbeidsliv eller leve et selvstendig liv. Et flertall vil fortsatt ha behov for trygdestønader i form av hjelpestønad og uføretrygd.

Vanligvis kan man sette forbehold i forsikringsavtalen for lidelser eller sykdommer. Hos barn med Downs syndrom blir imidlertid omfanget av helseproblemet for stort til at forbehold kan benyttes. Da blir avslag på denne type barneforsikring dessverre det eneste alternativet.

Søkes forsikring i voksen alder, vil man etter individuell vurdering kunne anbefale en dødsrisikoforsikring til en begrenset alder, da i hovedsak begrunnet i generelt redusert forventet levetid på grunn av tidlig aldring.

For barn er dette ikke mulig, fordi observasjonstiden for hvordan syndromet utvikler seg hos det enkelte barnet er for kort. Det kan derimot tilbys en barneulykkesforsikring for barn med Downs syndrom, som også vil være et supplement til det som dekkes av det offentlige.

– Informasjonsdirektør Tom Staavi.

FREMTID: – Vi har de samme forventningene og forhåpningene til Julian som til de andre barna våre. Han kommer til å leve et langt og godt liv med god helse, han kan komme så langt han vil, sier Geir Falkum.  Foto: Privat

Gjensidige: – Større sannsynlighet for uførhet

Dette bekrefter Gjensidige, som kommenterer saken via e-post:

– Av hensyn til personvernet kan vi ikke gå inn på akkurat dette barnets helse, men kan på generelt grunnlag si at det fra et forsikringsmessig perspektiv er forbundet en noe høyere risiko med diagnosen Downs syndrom. For eksempel er det større sannsynlighet for at et barn med Downs vil ha behov for tilrettelagt arbeidsplass og arbeidsuførhet som voksen, sammenlignet med andre barn, svarer kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen.

Han understreker at Downs alene ikke nødvendigvis gir totalavslag hos Gjensidige, og at selskapet har utviklet egne produkter som kan tilbys barn som ikke kan få ordinær barneforsikring.

SYND: – Vi synes det er svært synd å miste en god kunde på grunn av dette, men vi kan dessverre ikke endre retningslinjene våre som følge av denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Ifølge retningslinjene for helsevurdering må barneforsikring vurderes i sammenheng med medisinsk invaliditet, spesielle sykdommer og uførhet. Downs syndrom er ingen av delene. Hvordan forsvarer dere avslag da?

– Dekningene du refererer til kan gi utbetaling for flere typer sykdommer og skader, såfremt de fører til arbeidsuførhet eller medisinsk invaliditet. Vi vurderer hver enkelt kunde individuelt. I vår barneforsikring skal barnets helse vurderes opp mot blant annet risikoen for alvorlig sykdom og arbeidsuførhet, og det er dette som legges til grunn for helsevurderingen, svarer Thoresen.

Downs syndrom

Downs syndrom, tilstand med psykisk utviklingshemning som skyldes overtallig kromosommateriale på kromosom 21.

Tilstanden forekommer ved cirka 1 av 1000 fødsler.

Personer med Downs syndrom viser forsinket utvikling, både psykisk og fysisk.

Kilde: Store medisinske leksikon

– Har ikke fulgt med på utviklingen

Geir Falkum etterlyser en individuell og mer nyansert vurdering. Han mener forsikringsselskapene baserer seg på gamle stereotypier.

– De sier at de baserer seg på statistikker og sannsynlighetsberegning, men da vet jeg ikke hvor mye de har fulgt med på utviklingen. Det har skjedd store ting på denne fronten, og både livskvalitet, helse og forventet levealder for mennesker med Downs syndrom er noe helt annet nå enn for 20–30 år siden, påpeker Falkum.

– Har du noe som helst forståelse for begrunnelsen forsikringsselskapene gir deg?

– Ja. Når forsikringsbransjen kan gjøre som de vil, er det klart at de velger ut de personene de vet at de kan tjene penger på. Jeg mener politikere og myndighetene må inn og se på nye retningslinjer. I England, for eksempel, kan ikke forsikringsselskaper avslå på bakgrunn av Downs syndrom alene, men må sannsynliggjøre, begrunne og spesifisere i større grad.

Forbrukerrådet om barneforsikring

I en barneforsikring skal du som foresatt forholde deg til:

 1. tegningstid og opphør
 2. erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved sykdom
 3. erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke
 4. behandlingsutgifter ved ulykke
 5. dagpenger ved sykehusopphold
 6. erstatning ved død
 7. dekning av utvalgte sykdommer og mulig forsikringssum
 8. utvidet hjelpestønad
 9. tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
 10. forsikringssum ved uførepensjon pr. år
 11. engangserstatning ved minst 50 prosent arbeidsuførhet

Her er det svært ulike nivåer mellom forsikringsselskapene, og det er heller ikke alle som har disse elementene i produktet sitt.

Kilde: Forbrukerrådet

Falkum har ingen forhåpninger om å kunne få ordinær barneforsikring for sønnen. Julians pappa ser for seg at en ulykkesforsikring blir alternativet.

– Men den vil ikke være til stor hjelp dersom Julian får helseproblemer eller blir syk, sier han.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå