Mange barnehager har droppet matservering som følge av koronaen. Hos noen kan det bli varig.

– Tiden vi vanligvis bruker på praktiske oppgaver rundt matlaging, bruker vi nå på å være sammen med barn i samspill og lek, forteller barnehagestyrer.

Hjemme hos familien Danielsen i Trondheim går to av barna i barnehage. De har med seg til sammen seks matpakker hver dag.   Foto: Privat

I et rekkehus utenfor Trondheim står Óðinn Elias Danielsen i skarpt lys. På kjøkkenbenken foran ham ligger åtte matbokser. Noen grønne og noen rosa. Hver av dem fylles blant annet med brødskiver, eplebiter, banan og yoghurt. Boksene lukkes og legges i kjøleskapet, klare til å mette sultne barnemager dagen etter.