Nå er søknad om separasjon bare tastetrykk unna

Skjemaet er blitt enklere og tryggere.

LETT PÅ NETT. Norske myndigheter ønsker at digitalisering skal lette noen av de praktiske utfordringene som par i separasjonsprosess står i. Nå kan du droppe det gamle papirskjemaet og separere deg mye enklere på nett.  Foto: Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

Saken oppdateres.

Norske myndigheter har utviklet en løsning som gjør det mulig å søke om separasjon via et elektronisk søknadsskjema.

Slik blir det enklere

— Det er ikke bare er forenkling for søkeren, men også en forenkling og innsparing for saksbehandlingen da elektronisk søknadsskjema fører til færre feil og færre mangelfulle skjema som må returneres, sier prosjektleder ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Jørgen Tistel.

Tidligere trengte man underskrift fra to vitner på at man var den man utga seg for å være, det behovet forsvinner nå.

TRYGGERE, ENKLERE: Det er ikke bare er forenkling for søkeren, men også en forenkling og innsparing for saksbehandlingen da elektronisk søknadsskjema fører til færre feil og færre mangefulle skjema som må returneres.   Foto: Skjermdump av skjema fra Fylkesmannen

Man logger på med elektronisk id og opplysninger som er lagret i folkeregisteret hentes opp. Men har paret barn under 16 år, er det krav til megling og meglingsattest. Den må lastes opp som PDF og legges ved.

. Slik fikk de det til å fungere. Prosjektlederen mener det bare er rett og rimelig at man i dagens samfunn har systemer som forenkler slike tjenester. Det samme mener direktør i Bufdir, Mari Trommald.

— Mitt håp er at digitaliseringen vil lette noen av de praktiske utfordringene som par i denne prosessen står i, har hun tidligere uttalt til Romerikes Blad.

Søknadsskjemaet har vært tilgjengelig på fylkesmannen.no siden senhøsten. Tall fra Fylkesmannen viser at rundt 20 prosent benytter seg av den digitale løsningen allerede.

— Skjemaet er nå mye enklere å forholde seg til. Folk begynner å oppdage det, og vi har fått gode tilbakemeldinger, forteller Tistel.

STADIG FLERE TAR I BRUK: - Folk begynner å oppdage det elektroniske søknadsskjemaet for separasjon. Vi har fått gode tilbakemeldinger, forteller prosjektleder ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Jørgen Tistel.  Foto: Privat

Har «prosjekt foreldre» kuppet kjæresteparet? 13 tips fra fagfolk.

Slik leveres skjema

Det er to måter å levere skjemaet på. Den ene måten er at skjemaet sendes elektronisk til ektefellen og han/hun godkjenner før det sendes videretil Fylkesmannen for separasjonsbevilling. Dette er den mest effektive måten når partene er enige.

Den andre muligheten er en ensidig søknad som sendes direkte til Fylkesmannen. Prosessen tar da noe lengre tid siden det er Fylkesmannen som får i oppgave å kontakte ektefellen.

I Norge er loven at en av partene eller begge først kan kreve skilsmisse etter at det har gått ett år fra separasjonsbevilling.

... og det blir også enklere å ombestemme seg

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane jobber nå med digitaliseringen av søknad om skilsmisse.

— Nå som separasjonssøknaden bare er få tastetrykk unna, er det en fare for at folk kan ta forhastede beslutninger?

— Forhastede beslutninger var fullt mulig tidligere også, med papirskjemaet, svarer Tistel.

Han vil derimot hevde at det er enklere å ombestemme seg etter å ha levert inn et elektronisk søknadsskjema.

— Vi har faktisk eksempler på par som har trukket søknaden dagen etter, å stoppe postgangen er jo vanskeligere, sier han.

I en overgangsfase vil det fortsatt være mulig å søke om separasjon via det gamle papirskjemaet.

Familieterapeut om sammensatte familier:

Samarbeid med Kripos

Det nye skjemaet er utviklet i samarbeid med Kripos for å sikre forhold rundt en gruppe personer som til nå har hatt store vanskeligheter med å søke om separasjon.

Papirskjemaet og bruk av vitner avslører bostedsadressen i tilfeller der personer bor på hemmelig adresse for at en voldelig partner ikke skal kunne oppsøke dem.

— I det elektroniske skjemaet har vi gjort tilpasninger som gjør at også personer på hemmelig adresse kan ta ut separasjon uten å frykte for sin egen sikkerhet. Dersom en av partene har hemmelig adresse, vil det elektroniske skjemaet oppdage og sørge for at noen opplysninger blir holdt skjult for ektefellen, forklarer Tistel.

  • Sender du en mann inn for å kjøpe Coca-Cola, kommer han ut med en halvliter til seg selv. Hva skjer når damene sendes inn i butikken med samme oppdrag?Her får du svaretog kan også lese om hvor mye tid vi bruker i butikken og hvorfor vi ender opp med de samme varene foreldrene våre handlet.

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.

Her er flere artikler om livet i parforholdet og familien:

Separasjon og skilsmisse

Elektronisk søknadsskjema for søknad om separasjon er utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Alle separasjoner og de aller fleste skilsmisser skal behandles av fylkesmannen.

Det er bare i særlige tilfelle som bl.a. når det kreves skilsmisse på grunn av overgrep eller bigami, at skilsmissesak skal reises for domstolen.

Har ektefellene felles barn under 16 år, må de møte til mekling før de kan søke om separasjon.

Det elektroniske skjemaet blir sendt til det fylket der ektefellen som starter utfylling av skjemaet har adresse.

Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dem nå bor.

I loven står det at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon.

Man trenger ikke gi noen begrunnelse ut over dette for å ha krav på separasjon.

I separasjonstiden er partene fortsatt formelt gift. De kan derfor ikke gifte seg på nytt.

En av partene eller begge kan kreve skilsmisse ved bevilling av fylkesmannen når det har gått ett år etter at de fikk separasjonsbevilling.

(Kilde: Regjeringen.no)

Danmark har erfaring med «direkte skilsmisse»

Danmark endret sin lov på dette feltet for noen år tilbake. Tidligere måtte par gjennom en obligatorisk seks måneder lang separasjon, men fra sommeren 2013 ble det åpnet for at par kunne søke om direkte skilsmisse.

Den muligheten benytter stadig flere dansker seg av, ifølge Jyllands-Posten.

Nye tall fra Statsforvaltningen i Danmark viser at nær 60 prosent av par som ønsket å skille seg i 2015 søkte om direkte skilsmisse.

På forsiden nå