Ny forskning: ADHD øker sannsynligheten for å bli forelder som tenåring

– Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene.

UNGE FORELDRE: Tenåringer med ADHD har langt større sannsynlighet for å bli unge mødre og fedre enn sine jevnaldrende, viser dansk forskning.  Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Tenåringer med ADHD har langt større sannsynlighet for å bli unge mødre og fedre enn sine jevnaldrende. Det viser en ny dansk studie fra Aarhus Universitet.

Ifølge studien får mennesker med ADHD dobbelt så ofte barn som tenåringer sammenlignet med unge uten ADHD. I studien er tenåringer definert som unge mellom 12 og 19 år.

– Dette er helt ny kunnskap som er veldig viktig. Man vet nemlig fra andre studier at det å bli forelder som tenåring er forbundet med økt risiko for en lang rekke negative konsekvenser – både for de unge foreldrene og for deres barn, sier førsteforfatter på studien og lektor, Søren Dinesen Østergaard, til det danske forskningsnettstedet videnskab.dk.

Om studien

Forskerne har fulgt en gruppe på 2.698.052 barn som ble født i Danmark fra 1. januar 1960 til 31. desember 2001. 27.479 av dem fikk diagnosen ADHD.

Forskerne har sett på når menneskene i gruppen fikk deres første barn.

I studien er tenåringer definert som unge mellom 12 og 19 år.

En begrensning ved studien er at den ikke har med data om de individene som fikk ADHD-diagnosen hos en privatpraktiserende psykiater. Dermed er det sannsynligvis kun de mest alvorlige tilfellene av ADHD som inngår i studien.

EKSPERT: Heidi Aase, psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet.   Foto: FHI

– Spennende studie

Østergaard mener man bør sørge for at unge tenåringer med ADHD får tilstrekkelig seksualundervisning. Han får støtte av psykolog og avdelingsdirektør i avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet, Heidi Aase. Hun har forsket på ADHD.

– Studien er interessant fordi dette er noe som er diskutert lenge; at hyperaktivitet kan bidra til risikabel seksuell adferd. Det har imidlertid ikke vært underbygget så godt med data, så det å få det dokumentert er veldig spennende. Det at studien kommer fra Danmark, gjør den enda mer relevant for oss i Norge, sier Aase.

Om ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (oppmerksomhets- og hyperaktivitets forstyrrelse).

ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.

Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro/hyperaktivitet, impulsivitet og vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet.

ADHD er arvelig, noe som betyr at flere i en familie kan ha ADHD.

Kilde: ADHD Norge

MER KUNNSKAP: Ekspertene mener studien viser behov for bedre seksualundervisning for alle barn og unge.  Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Tar sjanser

Tidligere forskning har vist at ADHD er forbundet med tidligere seksuell debut, flere sexpartnere og en større tendens til ubeskyttet sex.

Aase antar at dette kan knyttes opp mot symptomene til unge med ADHD:

– Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene når de blir revet med. De liker gjerne risiko og spenning, så det går an å tenke seg at de i større grad tar sjanser i situasjoner som innebærer seksuell kontakt, sier Aase.

Trenger økt fokus på risiko

Forskerne bak studien har også tatt høyde for andre faktorer som kan påvirke sammenhengen mellom ADHD og det å få barn tidlig. De har blant annet sett på det faktum at barn og unge med ADHD oftere kommer fra vanskeligere sosiale kår – noe som kan øke risikoen for å bli forelder i ung alder.

De korrigerte resultatene tyder på at ADHD likevel fordobler risikoen.

Aase mener studien er en viktig påminner for voksne som arbeider med barn og unge.

– Bedre seksualundervisning generelt, sammen med økt fokus på konsekvenser er viktig – det gjelder for alle barn og unge. Og for dem med ADHD er behovet kanskje enda større når det gjelder å få gjentatt og tydelig informasjon.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

På forsiden nå