Ny studie: Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risiko for at barnet får ADHD

Gjelder bruk av det smertestillende legemiddelet i 29 dager eller mer.

ØKT RISIKO: Blant barna som var blitt eksponert for paracetamol i 29 dager eller mer, hadde rundt åtte prosent diagnosen, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.   Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Rundt halvparten av de gravide som var med i studien hadde brukt det smertestillende legemiddelet paracetamol i én til syv dager i svangerskapet.

– For disse var det helt ufarlig. Korttidsbruk av paracetamol kan til og med virke beskyttende. Det er bra at en gravid tar paracetamol for å få ned feber eller ta bort en kraftig hodepine, sier forsker Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet.

Om studien

En forskergruppe ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har undersøkt sammenhengen mellom paracetamolbruk i svangerskapet og ADHD-diagnoser blant 112.973 barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen, inkludert 2246 barn med ADHD-diagnose.

Denne studien har justert for familiær risiko for ADHD (arv), alle sykdommer som paracetamol ble brukt for å lindre, og bruk av paracetamol før svangerskapet, og deretter funnet at lang tids bruk dobler risikoen.

Funnene støtter rådene fra legemiddelmyndighetene: Førstevalg er paracetamol ved smerte, men man skal være restriktiv med all legemiddelbruk i svangerskapet.

Advarer mot langvarig bruk

Det er langtidsbruken av paracetamol Ystrøm og forskergruppen ber folk være oppmerksomme på. For studien viste at barn som var blitt eksponert for paracetamol i 29 dager eller mer, fikk diagnosen ADHD dobbelt så ofte som barn som ikke var utsatt for legemiddelet.

– Disse opplysningene vil kanskje kunne skremme en del kvinner?

– Jeg tenker at det er større grunn til å være redd for det som gjør at de blir nødt til å ta paracetamol. Paracetamol er fremdeles førstevalget for gravide som trenger smertestillende. Men vi ønsker at folk skal bli mer bevisste rundt bruken av paracetamol, sier Ystrøm.

ADHD

Kjernesymptomer: konsentrasjonsproblemer og problemer med vedvarende oppmerksomhet, hyperaktivitet, impulsivitet.

I Norge regner Sosial- og helsedirektoratet med at tre-fem prosent av barn og unge under 18 år har ADHD, det innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med ADHD i hver skoleklasse.

Befolkningsundersøkelser viser at dobbelt så mange gutter som jenter har symptomer på ADHD.

Tvilling- og adopsjonsstudier viser at genetikk spiller en betydelig rolle og forklarer 60–80 prosent av tilfellene.

Kilde: Folkehelseinstituttet

TIDSPUNKT ER IKKE AVGJØRENDE: – Det er ikke noen funn som viser at det er verre å bruke paracetamol tidlig enn sent i svangerskapet, sier Ystrøm.  Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Flere saker fra Babyverden

Studien rydder opp

Forskeren mener den nye studien faktisk rydder opp i en del usikkerhet rundt bruken av paracetamol, siden den viser at korttidsbruk er helt greit.

– Dette er betryggende, for før var vi litt usikre. Funnene støtter anbefalingene fra Legemiddelverket, som sier at gravide kan ha begrenset bruk av paracetamol, sier Ystrøm.

Har du derimot som vane å ta paracetamol ved smerter, bør du rådføre deg med lege. Faktisk bruker én prosent av alle gravide paracetamol i en måned eller mer i løpet av svangerskapet.

– Siden paracetamol kan kjøpes i kassen på Rema har vi kanskje ikke tenkt på det som et ordentlig legemiddel. Men det er et legemiddel, og bør ikke tas ukritisk. Dersom du har kroniske lidelser, bør du snakke med legen din og høre om det finnes noen alternativ. Og hver kvinne er unik, så leger kan gi ulike anbefalinger, sier Ystrøm.

Vil opplyse – ikke skremme

For bruk i mer enn syv dager, viste studien at risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD øker jo lengre det er utsatt for paracetamol.

Rundt fire prosent av norske 13-åringer er diagnostisert med ADHD. Blant barna som var blitt eksponert for paracetamol i 29 dager eller mer, hadde rundt åtte prosent diagnosen, skriver Folkehelseinstituttet.

– Vi vil ikke skremme folk, men opplyse om at paracetamol er et potent legemiddel. Samtidig som det er et fantastisk legemiddel ved riktig og kortvarig bruk, sier Ystrøm.

Han understreker at selv om forskerne nå har funnet en sammenheng, trenger det likevel ikke å bety at paracetamol forårsaker ADHD.

– Det er også viktig å påpeke at ADHD kan ha andre årsaker, selv om mor har brukt paracetamol over lang tid i svangerskapet, sier Ystrøm.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.

På forsiden nå