Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren

Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning.

KAN FÅ LANGVARIGE KONSEKVENSER: Det kroniske stresset unge mobbeofre opplever, kan føre til fysiske plager i voksen alder.  Foto: Roman Bodnarchuk / Shutterstock

Saken oppdateres.

Å oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår. Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.

– Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J. Tye, til tidsskriftet.

  • De beste rådene:

Økt risiko for hjertesykdom og diabetes

Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder.

– Når en person blir utsatt for korte perioder med stress, vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse. Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret. Når dette skjer, kan fysiologiske prosesser bli negativt påvirket og bidra til utvikling av sykdommer, forklarer hun.

PLAGER: Barn som opplever mobbing kan ha større risiko for å få hjertesykdom og diabetes senere i livet, viser forskningen.  Foto: Haywire Media / Shutterstock

Ikke overrasket

Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Unicef Norge og forfatter bak flere bøker om mobbing. Hun er ikke overrasket over funnene i studien.

– De siste årene har det heldigvis fått økt oppmerksomhet at mobbing også kan føre til fysiske plager. Det er en enorm belastning å oppleve mobbing og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene, sier hun og legger til:

– Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing, har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt. I tillegg opplever mange lav selvtillit.

PÅKJENNING: Mobbing er en enorm belastning for ofrene og fører til en rekke psykiske og fysiske plager, sier fagansvarlig i Unicef, Kristin Oudmayer.  Foto: Unicef

Flere konsekvenser

Oudmayer bekrefter at mobbeofrene hun er i kontakt med, forteller om en rekke senvirkninger av det de har opplevd.

– De sliter med det samme som forskningen viser. I tillegg forteller mange om hvor vanskelig det er å stole på andre mennesker senere i livet, og beskriver mange dårlige og brutte relasjoner. Mange forteller også at det er vanskelig å se for seg en fremtid. En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

På forsiden nå