Økning i unge som går på antidepressiver

— Unge har det verre i dag enn for ti år siden takket være samfunnet voksengenerasjonen har skapt, sier spesialist i psykologi.

Psykolog Svein Øverland mener det er så enkelt og så brutalt: Grunnen til at ungdommer har det fælt, er at samfunnet er fælt.  Foto: Illustrasjonsfoto Martinan NTB/ Scanpix

Saken oppdateres.

Ferske tall fra Reseptregisteret hos Folkehelseinstituttet viser at bruk av antidepressiver blant unge har gått markant opp siste ti år.

For aldersgruppen 15-19 år ser man på landsbasis en økning på 52 prosent i perioden 2004 til 2014. Økningen er større blant jenter enn gutter, henholdsvis 57 prosent versus 42 prosent.

Øker mest blant jenter

— Dette er ikke overraskende. NOVA-rapporten som kom i fjor, basert på 2013-tall, viste en dramatisk økning blant særlig unge jenter i depressive lidelser, sier spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, Svein Øverland.

For aldersgruppen 20-24 år ser man en økning på 42 prosent blant jenter og 26 prosent blant gutter.

Aldersgruppen 10-14 år har den minste økningen i perioden. I underkant av ti prosent flere bruker antidepressiver.

Men enkelte fylker peker seg ut i svært negativ retning. Antall jenter som bruker antidepressiver har mer enn tredoblet seg i Oslo og Oppland.

Det er særlig unge jenter som betaler prisen. Psykolog Svein Øverland

I Østfold er det en økning på hele 90 prosent for jenter i alderen 15-19 år. Menn i alderen 20-24 år i Finnmark som bruker antidepressiver har økt med 92 prosent.

Har du tips til saker vi bør skrive om? Ta kontakt her.

- Medisiner skal aldri være førstevalget

Psykolog Svein Øverland mener det er så enkelt og så brutalt: Grunnen til at ungdommer har det fælt, er at samfunnet er fælt.

Spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, Svein Øverland.  Foto: Morten Uglum

— Unge har det verre i dag enn for ti år siden takket være det samfunnet voksengenerasjonen har skapt. Det slår litt ulikt ut hos kjønnene. Det er særlig unge jenter som betaler prisen. Hos dem ser vi depresjon og spiseforstyrrelser, mens guttene reagerer i større grad med vold, skolefrafall og rus, sier han.Øverland utdyper hva han mener med «samfunnet voksengenerasjonen har skapt»:

— Jeg mener det hovedsaklig skyldes to forhold. Det ene er at vi har et samfunn som krever at barn og ungdom må prestere langt mer enn før og tidligere enn før for å bli såkalt vellykkede, noe som inkluderer å gjennomføre skole på normert tid og i tillegg være populære. Det andre er at vi behandler heller enn å forebygge. Det trengs en bredere forebygging og mer helsefremmende arbeid slik at den tidlige skjevutviklingen enten ikke skjer, eller fanges opp før den blir så stor at ungdommene utvikler psykiske lidelser, vold , rus eller dropper ut av skolen, sier han.

- Sier tallene noe om hvor mange som reelt sliter med psykiske problemer, eller at det er en økning i medisinbruk?

- Jeg har ikke noe grunnlag for å si at norske leger er for slepphendte med reseptblokken, mitt inntrykk er snarere at de er edruelige når det gjelder å skrive ut antidepressiver til unge. Medisiner skal aldri være førstevalget, men det kan i noen tilfeller være mer hensiktsmessig å starte på medisiner parallelt med samtale hos fastlegen som i stadig flere tilfeller har videreutdanning i kognitiv terapi, enn å vente i fire-fem måneder på time hos psykolog, sier Øverland.

Les også:

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.

Råd til foreldre

Snakk om forventningspress (det å skulle være «best i alt»).Gå foran med gode eksempler, - ikke overfokuser på prestasjoner/trening/kropp/utseende hos deg selv eller andre.Ikke «slipp taket» i ungdommen din, selv om de er «store» trenger de mamma/pappa eller andre som viser omsorg på en tydelig måte.(Kilde: Utarbeidet av Rådet for psykisk helse)

Råd til de unge

Tenk på om du bør være god i alt, eller om det er greit å velge bort noeAlle har det tungt innimellom - og følelser går som regel over. Men hvis ikke:Snakk med noen du liker og stoler på, enten det er en kul tante eller en grei fetter eller storebror, lærer, venn, helsesøster eller lege, hvis du synes det er tungt og du ikke klarer å prate med foreldrene din. Det viktigste er at du sier ifra!Ta kontakt med noen som er i samme båt. Mental Helse Ungdom er en frivillig organisasjon for alle som er opptatt av psykisk helse. Hjelpetelefonen: 116 123 (Kilde:Utarbeidet av Rådet for psykisk helse)

På forsiden nå