Rekordmange homofile giftet seg

I fjor ble det inngått 300 ekteskap mellom personer av samme kjønn. To av tre er ekteskap mellom to kvinner.

LIKEKJØNNEDE EKTESKAP: I 2015 ble det inngått 300 ekteskap mellom personer av samme kjønn. Det er det største årlige tallet siden den nye ekteskapsloven kom i 2009.  Foto: Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

Saken oppdateres.

Dermed har antall vielser mellom homofile oversteget tallet fra første år med ny ekteskapslov, da 283 ekteskap mellom likekjønnede ble inngått.

I årene mellom har tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ligget på i snitt 263 ekteskap per år.

Nedgangen fortsetter

Til sammen giftet 22.700 par seg i 2015. Der med fortsette den jevne, svake nedgangen de siste årene, fra 25.300 inngått ekteskap i 2009. Det var i alt 9300 par som skilte seg, og 10.500 par som tok ut separasjon i 2015. Av disse var respektive 68 og 90 likekjønnede ektepar.

En må tilbake til slutten av 1980-tallet for å finne lavere skillsmisserater. Den samme nedgangen ser man ved separasjoner. Både for menn og kvinner er det en nedgang fra 2014. Fjoråret har den laveste separasjonsraten siden 1999, som var det første året ratene ble beregnet.

— Jeg blir så lei av å høre at alt er rosenrødt, det tror jeg ikke noe på

Stadig eldre førstegangsbrudepar

Snittalderen fortsetter å øke blant dem som gifter seg for første gang, og er nå 34,4 år for menn og 31,8 år for kvinner.

Sammenlignet med andre nordiske land er Norge på linje med Danmark, mens Sverige ligger oppe på 35,8 år for menn og 33,3 år for kvinner. Finland har lavere snittlader enn Norge, med 32,9 år for menn og 30,6 år for kvinner.

På forsiden nå