Slik får du råd til å være lenger hjemme med barna

Det er særlig to feller å gå i.

KVALITETSTID: Å kunne tilbringe ekstra mye tid med barna før de begynner på skolen, er noe mange foreldre drømmer om. Men det har også sin pris.  Foto: Liderina / Shutterstock / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Foreldre har i dag rett til lønnet permisjon i tilsammen tolv måneder i forbindelse med fødsel.

I tillegg til disse tolv månedene, har hver av foreldrene rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider. Denne permisjonen må tas i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

 • Foreldre har rett til permisjon i tilsammen 12 måneder i forbindelse med fødsel. Disse 12 månedene omfatter mors rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon som er forbeholdt mor etter fødselen. Tre av ukene (15 virkedager) i foreldrepengeperioden er forbeholdt mor og må tas rett før termindato.
 • Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de tre ukene før termin og ti uker fedrekvote og ti uker mødrekvote er trukket fra.
 • Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Foreldrepengeperioden består av fedrekvoten, mødrekvoten og fellesperioden.
 • Du kan få foreldrepenger hvis du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før foreldrepengeperioden begynner. Alle dagene du har vært i arbeid medregnes. Foreldrepengegrunnlaget er som hovedregel beregnet etter inntekten du har når du går ut i permisjon.
 • Når du søker om foreldrepenger, må du/dere velge mellom en dekningsgrad på enten 100 prosent eller 80 prosent av foreldrepengegrunnlaget. Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.
 • I tillegg til disse 12 månedene, har hver av foreldrene rett til ett års permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

Kilde: Arbeidstilsynet og NAV

Se over forbruket ditt

Ønsker du å få råd til å være hjemme med barnet ditt lenger enn den ordinære permisjonen, bør du starte sparingen tidlig og sette opp et budsjett for å få god oversikt over kommende utgifter, råder ekspertene.

PASS PÅ FORBRUKET: Også i selve permisjonstiden er det viktig å holde forbruket nede, sier forbrukerøkonom Elin Reitan. – Lag deg et budsjett og finn ut hva du kan tillate deg av daglig forbruk. På denne måten unngår du å tappe kontoen på kafébesøk og shopping.   Foto: Nordea

Ta dessuten en titt på forbruket ditt. Enkle grep sørger nemlig for at du utnytter sparepotensialet ditt maksimalt.

– Det kan for eksempel være mye å spare på å planlegge matinnkjøpene, besøke butikken én gang i uken, kutte ut unødvendige abonnement og andre utgiftsposter. Gå dessuten gjennom økonomiske avtaler og påse at du har de beste vilkårene, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

Kjøp brukt

Klær og ting du ikke bruker eller trenger, kan med fordel selges og gi ekstra kroner i kassen. Mye penger er det dessuten å spare på å kjøpe brukt, mener Reitan.

– Let etter det du trenger på digitale markedsplasser. Utnytt også muligheten når det er salg. Da kan du få mye bra utstyr til redusert pris. Det handler om å gjøre så mye som mulig for å spare opp en betydelig sum penger, som dere kan tære på når dere tar ut ulønnet permisjon.

SETT AV PENGER: – Man bør alltid ha en ekstra buffer stående til uforutsette utgifter, sier seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Eva Sørmo.   Foto: Elisabeth Tønnesen

Regn ut tapt inntekt

Seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi, Eva Sørmo, sier det er svært individuelt hvor mye penger man må spare i forkant av permisjonen da dette avhenger av inntekten og de faste utgiftene man har i det daglige.

Hun råder foreldre som ønsker å være hjemme til å sjekke hvor mye av den tapte inntekten som dekkes av kontantstøtten, og planlegge ut ifra dette.

– Regn på hvor mye dere har i tapt inntekt etter kontantstøtte og eventuelt reduksjon av lånekostnader disse månedene. Da får dere en pekepinn på hvor mye penger dere bør ha oppspart, sier Sørmo.

RÅD: Planlegg tidlig, se over forbruket ditt og ta en prat med banken, er noen av rådene ekspertene gir til foreldre som ønsker å være ekstra lenge hjemme med barna.  Foto: Shutterstock

Kontantstøtte

 • Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Hvis barnet ditt er adoptert, kan barnet være opptil skolealder.
 • Du kan maksimalt få støtte i 11 måneder.
 • Du kan ikke få kontantstøtte for barn som er i fosterhjem eller i en institusjon.
 • For å motta kontantstøtte må barnet ditt som hovedregel bo i Norge.
 • Hvis barnet ditt ikke går i barnehage med offentlig tilskudd, kan du få 100 prosent kontantstøtte.
 • Hvis barnet ditt har deltidsplass, kan du få 50 prosent kontantstøtte.

Kilde: Nav

KVALITETSTID: Å kunne tilbringe ekstra mye tid med barna før de begynner på skolen, er noe mange foreldre drømmer om. Men det har også sin pris.  Foto: Liderina / Shutterstock / NTB scanpix

Sjekk bolig- og studielån

Hun anbefaler dessuten å dobbeltsjekke betingelsene på lån og forsikringer.

Har du boliglån, bør du snakke med banken om hvordan de kan være med på å legge til rette for dere.

– Søk om avdragsfrihet i denne perioden. Mange har høy belåning og da kan alternativet være at man fortsatt har samme løpetid, men får avdragsfrihet de ekstra permisjonsmånedene og heller betaler litt mer når man er tilbake i arbeid, sier Sørmo og legger til:

– Har du studielån kan du søke om betalingsutsettelse og eventuelt rentefritak i denne perioden.

Sørmo minner likevel om at både avdragsfrihet og betalingsutsettelse fører til at lånet blir dyrere over tid fordi man betaler mer renter.

– Man kan velge å betale mer ned på lånet når man er ferdig med permisjonen slik at man opprettholder samme nedbetalingstid på lånet. Få gjerne banken til å beregne dette for deg.

FELLER: Tapt pensjonsinntekt og sykepenger er ting man bør ha i bakhodet før man velger å være hjemme i ulønnet permisjon.   Foto: Uber Images / Shutterstock / NTB scanpix

Felle 1: Tapt pensjonsinntekt

Både Reitan og Sørmo råder foreldre til å tenke nøye gjennom konsekvensene ved ulønnet permisjon.

– Ikke bare går du glipp av lønn, men også pensjonsopptjening, karrièremuligheter og gjerne også lønnsøkninger. Dette tapet bør du ta med i beregningen, sier Reitan.

Etter pensjonsreformen teller hvert år i arbeid. Man vil derfor få dårligere pensjon ved å jobbe deltid eller være hjemmeværende.

– Den tapte pensjonsopptjeningen kan man kompensere med å spare litt ekstra til egen pensjon. Dersom man ikke har anledning til det i permisjonstiden, bør man opprette en ekstra pensjonssparing når man er tilbake i inntektsgivende arbeid, tilføyer Sørmo.

Felle 2: Sykepengene faller bort

Det er dessuten viktig å være oppmerksom på de økonomiske konsekvensene av å bli syk under den ulønnede foreldrepermisjonen. Dersom du skulle bli syk, har du nemlig ikke rett til sykepenger.

Blir du syk på slutten av permisjonstiden, og fremdeles er syk når du egentlig skulle begynt å jobbe, vil som oftest Nav utbetale sykepenger fra 15. dag regnet fra dagen du egentlig skulle begynne å jobbe. Sykepengene tilsvarer 65 prosent av tidligere lønn, forklarer Reitan.

– Dersom du blir syk før du har jobbet fire uker etter permisjonen vil Nav utbetale sykepenger fra 15. dag fra sykemeldingsdato, sier hun.

Sørmå anbefaler å snakke med arbeidsplassens HR-avdeling og eventuelt Nav for å få god informasjon om hvilke rettigheter man har når det gjelder sykepenger og pensjonsordning under ulønnet permisjon.

– Sørg for at dere har gode personforsikringer som gir god dekning ved langvarig sykdom, avslutter hun.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-gruppe og Twitter-profil for Familie og oppvekst.

På forsiden nå