Ti spørsmål og svar om seksuelle overgrep

Vil du prate med barn om seksuelle overgrep? Denne listen er et fint utgangspunkt.

SNAKK OM DET: Av og til gjør voksne ting mot barn som ikke er lov. Seksuelle overgrep er ikke lov. Men hva er det egentlig? Og hvem kan man snakke med om man lurer på om det har skjedd et overgrep?  Foto: Illustrasjon Andreas Brekke

Saken oppdateres.

1. Hva er seksuelle overgrep?

Det er når en som er eldre enn deg, tar på kroppen din, eller gjør noe med kroppen din slik som to voksne gjør med hverandre. Ofte kan de ta på tissen din eller be deg ta på tissen deres. Det er ikke alltid man synes det er ekkelt, og ikke alltid så lett å skjønne om det er lov. Men en veldig god test på om det er galt, er hvis den som gjør dette, sier til deg at det må være hemmelig.

2. Er det lov?

Nei, det er ikke lov. Og det er aldri et barns feil at dette skjer. Selv om den voksne sier at dette må være hemmelig, er det viktig at du ikke holder på hemmeligheten. For hvis du går rundt og holder på en slik hemmelighet, kan det gjøre at du blir lei deg.

3. Hvem er det som gjør seksuelle overgrep?

Det er mest voksne, men også ungdommer. Overgripere kan finnes alle steder. Det er flest menn som er overgripere, men kvinner kan også være det. Det går ikke an å se det på dem utenpå. De kan se snille ut, og det kan være noen du er veldig glad i. Det kan også være foreldre.

overgrep2.JPG 

4. Hvorfor er det noen som gjør det når det er ulovlig?

Noen er syke og trenger hjelp. Men dette er ikke en sykdom man kan se utenpå. Noen av dem har hatt problemer selv og tør ikke å ta på kroppen til noen som er like gamle som seg selv. Mange som gjør overgrep, gjør det mot barn fordi barn er vant til å tro på voksne og la dem bestemme.

Fra en jente som har opplevd seksuelle overgrep

Til deg,

Jeg vil fortelle hva jeg har

opplevd. Kanskje du synes det er

litt flaut og rart å lese om: Jeg

opplevde seksuelle overgrep da

jeg var barn.

Hva er seksuelle overgrep? Se

spørsmål og svar på denne siden.

Jeg er ikke redd for å snakke om

det lenger.

Jeg likte ikke de seksuelle overgrepene.

Det var vondt. De

voksne sa at det var vår lille

hemmelighet. Jeg måtte love

ikke å si det til noen.

Jeg ble lei meg og redd for å såre

og skuffe de jeg var glad i hvis

jeg sa ifra om det som skjedde.

Seksuelle overgrep er strengt

forbudt! Det har jeg lært nå.

Det står i Norges lover. Nå er jeg

voksen og trygg. Jeg greide å si

ifra til en voksen jeg kunne stole

på.

Det er du som bestemmer hvem

som har lov til å ta på din kropp.

Alltid! Luften er for alle, men

kroppen din er din. Noen ganger

forstår ikke voksne alvoret selv

om du sier ifra. Ikke gi deg!

Du er sterk og modig som sier

ifra. Ingen barn skal være alene

med vonde hemmeligheter.

Opplever du noe vondt, skal du

si ifra.

Jeg heier på deg!

Hilsen meg.

Denne teksten har en jente, som

nå er voksen, skrevet til Aftenposten

Juniors lesere. Aftenposten

Junior kjenner henne. Hun vil

være anonym.

5. Hvem er det som blir utsatt for seksuelle overgrep?

Det er ingen spesielle. Det kan skje alle gutter og jenter. Men ofte er det barn som har det vondt på andre måter som blir utsatt for seksuelle overgrep. Hvis barna har foreldre som er syke eller mye borte, kan barna bli lurt av voksne overgripere som påstår at de skal passe på dem eller være snille med dem.

Og noe helt annet:

6. Hva skal jeg gjøre om jeg ikke er helt sikker på om det er et overgrep?

Det er veldig viktig å snakke med en voksen du stoler på. Du kan snakke med en lærer eller helsesøster på skolen, eller foreldrene til en venn. Du trenger ikke bruke ord når du skal fortelle. Du kan vise med hendene eller tegne det som har skjedd.

Kroppskontakt er viktig, også for store barn:

7. Hva skjer om jeg sier ifra om noe jeg tror er et overgrep?

Det viktigste som skjer er at du får hjelp til at overgrepene slutter. Og så er det opp til politiet å avgjøre hva som skal skje med den som har gjort overgrepet. Barnet som er utsatt for overgrep, får hjelp.

8. Kommer personen i fengsel?

Det kommer an på hva personen har gjort. Men ja, det er vanlig at voksne som gjør noe ulovlig mot barn må i fengsel for en stund. Hvis det er en av foreldrene som har gjort det, kan det være at forelderen må flytte for å få hjelp.

9. Hvorfor er det så mange barn som ikke tør å si noe?

Mange lurer på om de selv har gjort noe galt og er redde for at noen skal bli sinte på dem om de sier ifra. De tror kanskje de er helt alene om å oppleve slike ting, men det er de ikke! Det er viktig å vite at det aldri er barnets feil om en voksen gjør seksuelle handlinger med barn. Alle voksne vet at seksuelle overgrep er ulovlig.

Barneombudet svarer jente (8)

Hei.

Jeg blir misbrukt. Hva kan jeg gjøre? Hilsen jente (8)

Hei!

Du er ikke den eneste som har tatt kontakt med Barneombudet fordi du er blitt misbrukt. Det er vondt å lese om det hver gang. Barn har rett til at ingen skader dem eller misbruker dem. Hvis du blir misbrukt, er det viktig at du får hjelp.

Tvinger

Noen lurer kanskje på hva det betyr å bli misbrukt. Det kan bety forskjellige ting. En form for misbruk er når barn blir misbrukt seksuelt. Det vil si at en voksen forsøker å ta på et barn på en måte som ikke er bra for barnet. Den voksne kan være en person som barnet kjenner godt, eller en fremmed. Noen ganger kan den voksne også tvinge barn til å se på når de gjør ting med kroppen sin, eller ta bilder av barnet uten klær.

«Venn»

Når en voksen misbruker et barn seksuelt, skjer det ofte ved at den voksne forsøker å bli venn med barnet, og så begynner å ta på tissen, puppene eller andre private steder. Den voksne kan forsøke å fortelle barnet at dette er en hemmelighet bare de skal ha sammen. Slike hemmeligheter skal barn og voksne ikke ha! Voksne har ikke lov til å misbruke barn på en slik måte.

Din kropp

Husk at kroppen din er din, og bare din. Ingen har lov til å gjøre ting med kroppen din som du ikke vil. Hvis du opplever dette, er det veldig viktig at du forteller det til en voksen du stoler på. Det kan være en av foreldrene dine, en i familien, en lærer eller en helsesøster. De voksne som er rundt deg vil da hjelpe deg.

Flere barn som er blitt utsatt for misbruk, har fortalt meg at det var vanskelig å si ifra om det til noen. Men etter at de sa ifra, fikk de mye god hjelp.

Hvis du ikke har noen å snakke med, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge. Telefonnummeret dit er 116111. Der jobber det voksne som hjelper barn og unge hele døgnet.

Misbruk av barn er aldri barns skyld eller ansvar. Det er helt ulovlig. Det er derfor veldig viktig at du sier ifra hvis du opplever dette, så du kan få den hjelpen du trenger til å stoppe overgrepene.

Hilsen Anne Lindboe, Barneombud

Jeg har tre barn og en hund. Før jobbet jeg som barnelege. Nå jobber jeg for barn rettigheter og for at barn og unges meninger skal bli hørt av dem som bestemmer.

10. Hvordan får de som sier ifra om seksuelle overgrep det etterpå?

De som har opplevd seksuelle overgrep, sier at de fikk det bedre etter at de fortalte om det. Da fikk de hjelp til at overgrepet sluttet, selv om det var vondt og vanskelig å si fra.

Få også med deg disse sakene:

Opptatt av unge og oppvekstvilkår? Anbefaler disse:

(Kilde: Jurist Lars Due-Tønnessen, rådgiver for vold og overgrep i Redd Barna.)

På forsiden nå