Urolige barnehagebarn spennes fast i sele ved matbordet. Er det oppdragelse eller tvang?

I noen barnehager skjer dette, i andre er det helt uakseptabelt. Nå etterlyser Fylkesmannen klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn.

DISKUTERER: I Knapløkka barnehage i Tønsberg diskuterer de ansatte regelmessig hvordan de kan unngå å bruke tvang. Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.  Foto: Borgen, Ørn

  • En ansatt tvinger et barn som nettopp har sluttet med bleie til å ta på seg bleie når de skal på tur.
  • Et barn vil ikke ta på genser når de skal ut, men den tvinges på likevel.
  • Et barn vil ikke rydde. Den ansatte truer: «Om du ikke rydder nå, får du ikke bake boller etterpå».

Slike vanskelige situasjoner der barnet nekter å gjøre som den voksne vil, opplever barnehageansatte stadig.