Hvordan fortelle at mor og far skal skilles, når den ene parten ikke er enig?