Hvorfor er disiplin blant barn viktigere i USA, Tyskland og Kina? Dette sier forskningen.

Ifølge Yale-professor Fabrizio Zilibotti har økonomiske aspekter større betydning for oppdragerstilen enn kulturelle. Foto: Shutterstock