Psykologen: Mange sitter igjen med ettervirkninger av å ha vært det «greie» barnet.