Aldri før er det gjennomført færre adopsjoner i Norge

FERSKE TALL: Tallet på utenlandsadopterte har gått ned, mens antall stebarnsadopsjoner har holdt seg stabilt. Foto: Shutterstock