– Helt fra starten har barn evnen til å velge, men det er selvsagt ikke alle typer valg de er kompetente til å ta, sier Hans Holter Solhjell, pedagog og daglig leder for Famlab.no.

Fiskepinner eller kjøttboller? Vil du ha den røde eller grønne genseren? Vil du hilse på mormor eller bli hjemme?

I beste mening spør vi barna om hva de foretrekker og lar dem bestemme i alle mulige hverdagslige situasjoner.

Hugo Lagercrantz, seniorprofessor ved Astrid Lindgrens barnesykehus, synes at barn generelt får for mange valg. Hjernen er ikke moden for å velge og ta beslutninger, mener han.

– Alle valgene skaper unødvendig stress hos barn – de blir forvirret av å veie ulike saker mot hverandre. Den delen av hjernen som vi bruker til å ta beslutninger utvikles sist og modner først i 20-årsalderen, sier Lagercrantz.

- Det er de voksne som har lederansvaret

Barnepsykolog Egil Launes  er opptatt av de voksne som bedriftsledere i boken «Foreldrehjelpen».

– Når en bedriftsleder er fraværende eller ikke synlig, blir det fort kaos og bedriften får store problemer. Både trivselen og produksjonen lider. I en familie er det på samme måten. En familie er en gruppe som trenger ledelse. Det er de voksne som har lederansvaret, skriver han.

Launes mener også at en god leder kombinerer styring og omsorg, og at mye forskning viser at det nettopp er kombinasjonen av tydelig ledelse og empatisk ivaretakelse som gir et godt oppvekstmiljø for barn.

Som voksen er det viktig å selv ta ansvar for beslutningen, mener flere eksperter som vi har snakket med. At allerede som liten måtte ta mange valg, kan være veldig stressende. Dessuten er både barn og voksen mindre fornøyd med sine beslutninger, når det er altfor mange alternativer og muligheter, viser en studie fra universitet i Columbia.

Øve på å velge

– Det er viktig at de får lov til å øve seg på å velge, og at vi som voksne aksepterer at de velger feil. Det vil de lære av, og de vil føle seg respektert og tatt hensyn til, sier Hans Holter Solhjell

Han understreker at det er viktig at de voksnes beslutninger og valg er basert på noenlunde rasjonelle og rimelige vurderinger, og ikke på ettergivenhet etter masing og syting fra barna.

– Det er også viktig å se på måten man som voksne går frem på når barn ikke kan velge selv, når vi må ta beslutninger de ikke liker eller er enige i, og spesielt i situasjoner som er tvangssituasjoner, legger han til.

- Ikke gi barna valg dersom du ikke kan akseptere valget

Petra Krantz Lindgren er atferdsviter og tror at det finnes ulike årsaker til at mange foreldre tidlig lar sine barn velge.

– Det er mange ganger en måte å prate. Man tenker høyt og litt ureflektert når man spør om barnets mening. Delvis kan det være en bevisst handling. Man vil at barn skal ha innflytelse over sine liv og gir dem støtte i det gjennom at de får velge selv. Å la barn velge kan også være en måte å forebygge konflikter, sier hun.

Krantz mener det aller viktigste er å la barnet velge kun i de tilfellene man selv kan akseptere valget.

– Hvis man ikke vil eller kan gå den lange veien til barnehagen, er det ikke noe poeng i spørre barnet hvilken vei det foretrekker. For barn er det betydelig lettere å leve med at mamma eller pappa tar beslutningene, enn å få sitt valg underkjent av en irritert forelder, sier hun.

–  Da er det er mye viktigere å være en oppriktig og ekte forelder, enn å la barnet velge selv, legger hun til.

I