Hva skal barna vite om fars alvorlige sykdom? Heller litt for mye enn litt for lite.

Foto: Illustrasjon: Sergio Membrillas