Mistanke om at et barn utsettes for vold eller overgrep? Slik går du frem.

Det finnes råd for hvordan du bør gå frem når du mistenker at et barn utsettes for vold eller overgrep. Det finnes råd for hvordan du bør gå frem når du mistenker at et barn utsettes for vold eller overgrep. Foto: Shutterstock