Leser: Barna gjør kun som far sier, mens mor blir utslitt av diskusjoner. Hva skal hun gjøre?