Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge mandag 8. april 2019.

Svanholm seremonirom: