Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge torsdag 11. april 2019.

Aure kirke: