Minneord Helge Langeland

Saken oppdateres.

Helge Langeland døde 26. februar, 72 år gammel.

Vi vet alle at vår oljeformue er bygget på ressurser pumpet opp fra olje- og gassbrønner på norsk sokkel. Det mange nok ikke vet er at det krever stor kunnskap å forstå resultatene fra en letebrønn. Disse brønnene er flere tusen meter dype, og man er nødt til å gjøre målinger i brønnen for å kunne vite om man har gjort et funn eller om brønnen er tørr.

Vi kan i dag rette en stor takk til Helge Langeland for at han var med og bidro med utdanning og kunnskap om dette viktige fagfeltet.

Helge Langeland begynte å arbeide på NTNU i 1974 ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk etter å ha fullført sin utdannelse som sivilingeniør i elektroteknikk. Året før hadde de første studentene kommet til NTNU for å studere petroleumsfag, og det var behov for kurs som omhandlet målinger i brønner, såkalt «Borholslogging», som Helge på sin karakteristiske vestlandsdialekt kalte faget. I nærmere 40 år underviste Helge Langeland dette faget til alle oljeingeniørene som ble utdannet ved NTNU, og det er nok ikke få petroleumsingeniører som har kompendiet til Helge Langeland på sitt kontor.

Helge hadde godt lag med studentene, og døren til kontoret hans var alltid åpen for spørsmål og diskusjoner. Han likte godt å være med studentene i felt, og mange vil nok med glede huske karbonatfeltkursene som Helge arrangerte i Oman.

I tillegg til det faglige var Helge kjent som en humørspreder som skapte godt miljø på arbeidsplassen vår. Som aktiv deltaker i BUL var han kjent for å fremme sang og dans, og vi fikk i mange sosiale sammenhenger stifte bekjentskap med både egenkomponerte stev og dansesteg.

Helge Langeland etterlater seg et stort savn på NTNU. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU

Egil Tjåland


Minneord i Adresseavisen

Adresseavisen publiserer innsendte minneord i papiravisen og digitalt. Les flere minneord her.

Vi tar gjerne imot innsendte minneord. Teksten bør ikke være mer enn 1800 tegn med mellomrom, og minneordet bør sendes inn senest én måned etter dødsfallet. Vi tar også imot bilder. Send det til folk@adresseavisen.no

Minneordene skal skrives i omtaleform og bør inneholde dato for dødsfallet og alder på avdøde.

Minneordet publiseres på adressa.no fortløpende og i papiravisen ved første anledning.

På forsiden nå