Minneord Ivar Axel Oftedal

Ivar Axel Oftedahl var født i Oslo i 27 februar 1943, og døde 30.august. Han vokste opp som nr. 2 av 4 søsken. Hans far, Gunnar Oftedahl sr., var direktør for ulike kraftverk i Norge, og familien flyttet mye rundt som følge av farens arbeid. Det faste punkt var allikevel sommerhuset de hadde på Justøya i Lillesand, der mor og de fire barna tilbrakte hele skolens sommerferie.