Minneord Ola Bergslien

Ola Bergslien døde 4.juni, 68 år gammel. Ola begynte som assistentlege på Anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital i 1992, og jobbet i forskjellige sentrale posisjoner i 28 år til han gikk av med pensjon i mars 2020.