Minneord Erling Fjeldahl

Det er med vemod jeg registrerer at min tidligere kollega Erling Fjeldahl er gått bort i en alder av 76 år. Han ble ansatt i Leksvik Sparebank 1. januar 1976 og hadde sin siste arbeidsdag sommeren 2009.