Minneord Eva Naper Jensen

Vår gode venn, studiekamerat og kollega Eva Naper Jensen døde 7. januar 2022, 83 år gammel.