Bydelen som forandret Trondheim

Ingen andre steder har byen forandret seg mer enn på Heimdal, Tiller og Rosten.