Det står bra til med norsk kjøtt

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i norske landdyr viser ingen alvorlige funn.

I 2018 ble det tatt i alt 4040 prøver av norske landdyr og animalske produkter. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler. (Foto: Mattilsynet). 

- Resultatene i 2018 skiller seg lite fra tidligere år. Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og overskridelsene handler mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet i en rapport som er gode nyheter for norsk landbruk.