Foreldre så rødt da de leste dette

Nå snur rektor og avlyser «Bli ny»- dag.

FOTO: FAKSIMILE TWITTER-MELDING. 

Saken oppdateres.

Denne informasjonen i sønnens skolesekk har fått en far fra Kolbotn til å se rødt - og tvitre om det.

- Det er flere ting jeg reagerer på. Det første er bruken av begrepet «Bli ny». Det er jo helt vilt at barn i den alderen skal «bli nye», dernest er det utseendefokuset og selvsagt det mest åpenbare problemet, at man sier at guttene skal få gjøre «noe annet».

Jeg vil at gutta skal få ordne sveisen og jentene få velge «noe annet» om det er det de vil. Kjenner jeg min sønn rett ville han gått for førstnevnte, han er glad i pynte seg, sier Johan Høgåsen-Hallesby.

- Dette ville ikke passert i Sverige. I motsetning til Norge har de en aktiv, offentlig debatt om likestilling i barnehage og skole, legger han til.

Han mener det burde være forbud mot aktiviteter som deler barnegruppen inn etter kjønn i denne alderen. Det er dessuten andre året han ser slike formuleringer i sønnens ukeplan fra SFO. I fjor valgte de å ta ham ut av SFO den dagen, men da Høgåsen-Hallesby så samme arrangementet og innsalget av det også i år, grep han til tastaturet og sendte en mail til skolen.

Sjekk tweeten hans her.

- Vitner om lav bevissthet

- Man kan reagere på to måter når man ser slikt. Den ene ville være å ikke bry seg og trekke på skuldrene, den andre vil være å si fra fordi offentlig skole og SFO ikke bør være formidler av stereotypier og begrensende kjønnsrollemønster, mener han.

Høgåsen-Hallesby mener det vitner om lav bevissthet at man i stedet for å hjelpe barna å delta på tvers av kjønn og interesser, deler dem inn i forhåndsdefinerte gutte- og jenteaktiviteter.


- Seksåringer er i stor grad uten idé om hva gutter og jenter kan gjøre, det er voksne som gir dem disse perspektivene ved å arrangere SFO-dager som denne, sier han.

Rektor: - Vi ser at formuleringen er veldig uheldig

- Vi ser at formuleringen er veldig uheldig, og at det kan oppfattes som fokus på utseende og aktiviteter basert på kjønn, sier rektor ved Kolbotn skole, Anne Hodne Endal.

Etter at skolen denne uken har mottatt et par henvendelser fra foreldre, hadde hun onsdag et møte med SFO-ledelsen. Resultatet er at «Bli ny»-dagen førstkommende fredag blir avlyst.

- SFO på vår skole har ulike temaer hver fredag. De aldersblandede aktivitetene skjer på tvers av basene for å fremme vennskap og virke samlende. Det er dødballturneringer, skumparty, «Mesternes mester» og internasjonal dag m.m. Selv om formuleringen på informasjonsskrivet kunne tilsi det, har ikke Bli ny-dagen vært forbeholdt jenter. I fjor deltok mange gutter som fikk ordnet hår og negler, forteller hun.

- Like fullt,  nå er dette blitt en større sak, og det kan bli oppfattet som vi har fokus på utseende, det er ikke noe vi ønsker, legger hun til.

Har du tips til redaksjonen? Ta kontakt her.

SFO som øde øyer

Kjønnsforsker og postdoktor Sanna Sarromaa ved Høgskolen i Lillehammer er dessverre ikke overrasket over at det kan glippe på denne måten fra en skolefritidsordning.

- Det er gjort en del likestillingsarbeid i barnehager og på skoler, men SFO blir på en måte øde øyer i disse sammenhengene. Det kan også sees i sammenheng med de ansattes utdannelsesnivå, mener hun.

Førskolelærer- og allmennlærerutdanningene vil gi en viss garanti mot denne type fadeser, tror hun. Grunnen er at det er såpass mye fokus på kjønnssensitiv pedagogikk i utdannelsesløpene, mens SFO-ansatte flest har ikke vært innom det.


- Det er en utfordring at SFO ikke er underlagt Kunnskapsdepartementets normer og ansvar. Det er en kjent sak kvaliteten på tilbudet varierer sterkt fra kommune til kommune. SFO er en viktig arena i skolen der barns identitet skapes og trygges.

- Hvorfor er det et problem at småskoleelever og deres foreldre eksponeres for slike formuleringer?

- Vi kommer ikke utenom det eskalerende skjønnhetsfokuset i samfunnet, eller det faktum at lekebutikker og klesbutikker på verste vis kjører på «guttesporet» og «jentesporet», det er kommersielle krefter som rår. Men vi ønsker jo å tilby barna våre alle muligheter, da må vi ikke begrense dem ved å vise eller si at du i ditt univers bare kan benytte deg av halvparten av mulighetene, dem for jenter eller dem for gutter, sier Sarromaa som har forsket på skjønnhetsidealer og -praksiser blant tenåringsjenter.

Hun mener at det å skulle krysse grensen til «den andre siden» er vanskelig for barn, riktignok noe lettere for jenter siden det fremdeles er litt tøft å være «guttejente», men å være «jentegutt» gir ingen status.

- Det er ikke innebygd hos førsteklassegutten at han ikke kan lakke neglene, med mindre noen har sagt det til ham. Derfor har denne pappaen gjort det riktige. Det er nødvendig å reise slike problemstillinger, og man kan som forelder påvirke ved å reagere, sier hun.

Diplom med «snill pike»

I Kolbotn sør for Oslo sitter Johan Høgåsen-Hallesby og har sett av tweeten hans har ført til en rekke delinger og en god diskusjon.

- Hovedpoenget mitt har ikke vært denne dagen på vår SFO, men å belyse at dette skjer mange steder. De siste dagene har jeg fått en rekke lignende historier fra andre. En hadde fått datteren sin hjem fra skolen med et diplom hvor det sto «snill pike» på. En annen ble møtt med disse kursene i regi av skolen. Jeg sier igjen, det burde være forbud mot aktiviteter som deler 

På forsiden nå