Vi kaster mindre søppel

For første gang kaster vi mindre søppel. Hver nordmann kastet i gjennomsnitt 420 kilo husholdningsavfall i fjor, mot 434 kilo året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).


I gjennomsnitt kastet hver innbygger 3 prosent mindre avfall i 2009 sammenlignet med 2008.