Dette har syklistene lov til å gjøre

Les dette før du irriterer deg over dine medtrafikanter.

Saken oppdateres.

- Voksne syklister bør ikke være på fortauet i det hele tatt, sier leder for Syklistenes landsforening (SLF) i Trondheim, Richard Torbjørn Sanders til adressa.no.

Han får støtte fra politiets trafikkseksjon.

For mange bilister er dette derimot et irriterende utsagn, men siden sykkel er klassifisert som kjøretøy, er det i veibanen sykkelen hører hjemme.

Kan sykle der de vil

Syklistene har de fleste steder i Trondheim ennå ikke egne traseer. Derfor kan de ifølge dagens regelverk sykle der de vil. Det finnes noen unntak, men i praksis vil dette si at både fotgjengere og bilister må ta hensyn til syklistene, og motsatt. Men når disse gruppene ikke er helt enige om trafikkreglene, kan det oppstå farlige situasjoner.

- Det som oftest fører til ulykker er når sykkelfelt eller fortau plutselig stopper, og syklistene er tvunget til å sykle rett ut i veibanen. Da får du dette med at syklistene er overalt, og det er ikke klart for verken syklist eller bilist hvor de skal være, sier Sanders.

I 2009 ble det ifølge Statistisk Sentralbyrå registrert tre dødsulykker og 60 skadde blant syklister i Trøndelag. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

- Det er en betydelig underrapportering av sykkelulykker. Det er en holdning blant trafikantene om at når en syklist kjører seg av, så er det ingen trafikkulykke. Men det er det, sier leder for trafikkseksjonen ved Sentrum politistasjon, Knut Sivertsen.

Les også: Færre barn sykler

Les også: Dårlig sikt i 19 av 21 dødsulykker

Kan sykle forbi for å komme seg forrest i køen

Noen av de mange ulykkene som involverer syklister skyldes manglende kunnskap om regelverket, og det er viktig å holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder. I hvertfall på de som gjelder frem til 2013, da samarbeidsregjeringen kanskje har oppfylt målsettingen om å jobbe for et sammenhengende sykkelnett i Norge.

- Hvis du har førerkort, så forutsetter vi at du kan veitrafikkloven og trafikkreglene. Men det er typisk at man kjemper for den delen av lovverket som man liker, og overser den delen man ikke liker, sier Sivertsen.

Syklistenes landsforening har i samarbeid med Statens vegvesen laget en brosjyre der de tar for seg de vanligste konfliktsituasjonene med syklister og bilister, og reglene som gjelder i disse situasjonene.

Det er blant annet lov til å:

* Sykle over gangfelt. Bilen har da ikke vikeplikt. Går du av sykkelen, må derimot bilen vike.

* Sykle i veibanen selv om det finnes en gang- og sykkelvei ved siden av.

* Sykle i kollektivfeltet.

* Sykle forbi biler som står i kø for å komme seg forrest i køen. Man kan da sykle både til høyre og venstre.

* Sykle i begge retninger på en skiltet sykkelvei.

Det er ikke lov til å:

* Sykle i begge retninger på et skiltet sykkelfelt.

* Sykle mot enveiskjøring.

* Sykle på rødt lys.

I kryssende vei har sykkelen vikeplikt, mens i en avkjørsel skal bilen vike. Det finnes ikke egne regler for syklister i rundkjøringer, men Trygg Trafikk anbefaler å sykle midt i kjørefeltet slik at bilene er oppmerksomme på deg. Vis også tydelig tegn til hvilken avkjørsel du velger ut av rundkjøringen.

Les også: Gjør sykkelen vårklar

Se video: Juksesykk-el?

- Må tåle å dele gata

Politiet i Trondheim er lei av konfrontasjoner mellom syklister, bilister og fotgjengere.

- Når våren kommer har vi det i gang igjen. Det er kniving, slåing i biltak, og syklister føler seg trakassert. Dette må vi bruke mye tid på, og kunne selvfølgelig tenkt oss mindre av det, sier Knut Sivertsen.

Politiet merker seg et høyt konfliktnivå blant trafikantene i Trondheim, og tror et bedre utbygd sykkelnett hadde minsket konfliktnivået betraktelig. At syklistene bør holde seg i veibanen er, i likhet med SLF, også trafikkseksjonen i politiet opptatt av.

- Det burde vært skrevet i regelverket at voksne ikke har lov til å bruke fortauet. Men siden det er for dårlig utbygd sykkelnett, så må folk bare tåle å dele gata, understreker Sivertsen.

Han oppfordrer folk til å vise vanlig folkeskikk slik at det blir en smidigere trafikkavvikling med et lavere konfliktnivå.

Vil ha flere trapeshumper

Syklistenes landsforening i Trondheim jobber nå for å flere trapeshumper i byen.

- Vi jobber for å sikre overgangene, der hvor sykkelanlegg krysser vei. Der skjer det ofte uhell, og farten til bilene må ned, sier Sanders.

SLF ønsker at gangfeltet er på samme plan som fortauet. Slik blir gangfeltet en slags fartshump som gjør at bilistene må redusere farten. Alle fotgjengere, syklister og folk med rullator eller rullestol kommer seg derimot enkelt over veien.

Følg adressa.no på Facebook

 
På forsiden nå