Kaffe kan beskytte mot brystkreft

Ny, svensk studie viser oppsiktsvekkende tall.

Saken oppdateres.

Fem kopper kaffe om dagen halverer risikoen for å få den aggressive formen av brystkreft, viser en ny, svensk studie.

– Dette er oppsiktsvekkende tall, sier Per Hall, professor ved Karolinska institutet i Stockholm og en av forskerne bak studien.

Nordmenn drikker i gjennomsnitt fire kopper kaffe daglig, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nytten av kaffedrikking, spesielt hvorvidt kaffe gir økt eller redusert kreftrisiko, har vært omstridt. Ulike studier har gitt motstridende resultater.

Professor Hall trodde først ikke på utfallet av den svenske studien.

– Jeg ble veldig forbauset. Jeg sa rett ut til doktorgradsstudenten min at det måtte være feil, sier han.

Andre faktorer

Men da forskergruppen hadde gått gjennom en lang rekke andre faktorer, som mosjon, vekt og antall barn, pekte kaffekonsumet seg fortsatt ut.

Den svenske studien viser imidlertid at det kun er risikoen for å få den aggressive og ikke-hormonbetingede formen av brystkreft som reduseres ved å drikke mye kaffe. Denne typen utgjør om lag en tredel av alle tilfeller av brystkreft i Sverige.

Og sammenhengen er svært sterk, ifølge Hall.

– Det er så pass dramatisk at mer enn fem kopper kaffe om dagen minsker risikoen med over 50 prosent, sier han.

Tysk samsvar

At det er en sammenheng mellom inntak av kaffe og risikoen for å få brystkreft underbygges av at risikoen blir mindre jo mer man drikker. To kopper kaffe gir en noe lavere risiko, mens enda flere kopper reduserer risikoen betraktelig.

I studien undersøkte forskerne 2.800 kvinner med brystkreft og 3.000 friske kvinner. Resultatet er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Breast Cancer Research.

For ytterligere å bevise sammenhengen, ba de svenske forskerne en gruppe kolleger i Tyskland om å gjøre en lignende studie. Også de fant at det var en sammenheng, om enn i mindre grad.

Kopp etter maten

Den som liker kaffe, har enda flere grunner til å nyte en kopp. Andre forskningsresultater viser at kaffe trolig også beskytter mot flere andre typer kreft, mot demens, Parkinson, diabetes og hjertesykdommer.

Forskerne vet ennå ikke hva det er i kaffen som reduserer faren for å få aggressiv brystkreft. Det kan være at visse stoffer minsker cellenes evne til å dele seg, men det er så langt bare en teori.

Til tross for studiens tydelige resultat, vil ikke professor Hall gå ut og oppfordre alle kvinner til å drikke fem kopper kaffe om dagen.

– Men det skader jo ikke å ta seg en og annen kopp etter maten, det kan jeg absolutt si.

 
På forsiden nå